22.6.2017 sa zúčastníme ako „partner“ školenia ZOPV

9.6.2017
Združenia verejných prác Slovenskej republiky (ZOVP)

Spoločne s pani Balkovou http://www.eko-in.sk/, sa zúčastníme školenia pre technické služby a verejno prospešné služby miest a obcí, ktoré sú členmi ZOVP – Združenie Organizácií Verejných Prác Slovenska http://www.zovp.sk/new.asp. Školenie sa uskutoční  dňa 22.6.2017 v priestoroch hotela LUX v Banskej Bystrici.