Ako prebiehala 51. konferencia vodohospodárov v priemysle

10.12.2019
Počas dní 11.-13.11.2019 sa vo Vyhniach konala už 51. konferencia vodohospodárov v priemysle.

Počas dní 11.-13.11.2019 sa vo Vyhniach konala už 51. konferencia vodohospodárov v priemysleZameraná bola na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch. Medzi ďalšie témy patrila prevádzka a ekonomika vodného hospodárstva, hospodárne nakladania s vodami a prevencia, náprava a postihy v prípadoch environmentálnych škôd.

Prednáškové bloky boli rozdelené do troch dní. Účastníci konferencie mohli byť okrem nich súčasťou plagátových prezentácií a panelových diskusií, exkurzie zameranej na nakladanie s banskými vodami so sfáraním do podzemia v banskom múzeu v prírode a tiež prehliadky zrekultivovaného odkaliska. Príjemným záverom konferencie bol spoločenský večer.

Naša spoločnosť prezentovala, ako je možné pomocou Envita jednoducho evidovať skladové a prevádzkové činnosti vodných podnikov. Či už sa jedná o malú čističku alebo vodohospodársky podnik, všetky odpady sa jednoduchým spôsobom zaevidujú v priebežnej evidencií a rovnako bez námahy ich softvér premietne do Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.