Ako vypočítať množstvá vyhradeného výrobku uvedeného na trh?

3.8.2017
Jedná sa o obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky.

Zaujal nás článok, ktorý môže byť užitočný našim klientom a zákazníkom, zaoberajúcich sa povinnosťou vyplývajúcou zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Zz., kde sa uvádza, že výrobca vyhradeného výrobku je povinný plniť ciele a limity ustanovené pre zber, zhodnotenie a recykláciu vyhradených prúdov odpadu.

Viac tu: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103654/ako-vypocitat-mnozstva-vyhradeneho-vyrobku-uvedene-na-trh.aspx