485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

11.9.2018
Je to skratka pre „Informačný systém odpadového hospodárstva“, ktorý bude v blízkej dobe spustený.

*