485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

17.2.2020
Mesiace január a február už tradične patria medzi mesiace, počas ktorých prebiehajú rôzne školenia a konferencie zamerané na zmeny v legislatíve pre aktuálny rok a tiež so zámerom získať všetky dostupné informácie napr. aj pred podaním Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Aj my za INISOFT sme sa zúčastnili školení, kde za účasti našich partnerov p. Ing. Gallovičp. Ing. Balková sme si prešli najaktuálnejšie zmeny zákona 79/2015 Z.z., ktorý bol novelizovaný v 12/2019.

Zúčastnili sme sa aj tradičnej konferencie ODPADY 2020, ktorú usporiadal náš partner EKOS PLUS.

Cieľom tejto dvojdňovej akcie bolo zamerať sa na praktické ukážky vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom informačnom systéme odpadového hospodárstva, ktoré odprezentoval projektový manažér ISOHU p. Kapitáň.

Prijali sme pozvanie aj na seminár ZOVP kde p. Ing. Ďuriš účastníkov oboznámil so zmenami v zákonoch 79/2015 Z.z. a 329 /2018 Z.z., ale taktiež spolu s INISOFTOM prešli s účastníkmi povinnosti pred podaním Ohlásenia.

Skolenie Inisoft Envita Odpadove Hospodarstvo

Všetky nadobudnuté poznatky pre Vás spracuvávame a tešíme sa že si o nich môžme podiskutovať aj na našich workshopoch a školeniach ako napr. na poslednom ktorý sme usporiadali dňa 12.2.2020 v B.Bystrici.

Tento rok plánujeme viacero stretnutí v podobnom duchu a radi Vám budeme nápomocný pri správnom zavedení elektronickej evidencie včas pred príchodom ISOH-u.

Nestihli ste sa zúčastniť spomínaného školenia, no táto problematika je aktuálna aj pre Vás?

Neváhajte nás kontaktovať na: obchod@inisoft.sk alebo na našich telefónnych číslach:  0907 428 624 a 0907 428 229.