485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

ISOH - informačný systém odpadového hospodárstva – nevyhnutný kontroling je tu.

30.9.2019
Prečítajte si, čo sme o ISOH uviedli do vydania hospodárskych novín z 30.9.2019

Mnohých z Vás zaujíma, ako je možné motivovať obce aj firmy k tomu, aby zabezpečili riadne triedenie odpadov a následne aby separované odpady buď odovzdávali na recyklovanie, alebo aby ich aj oni recyklovali.

Určite s nami budete súhlasiť, že okrem pozitívnej motivácie je potrebné aj riadne dohliadať na plnenie platných predpisov. Aj preto už od roku 2017 vzniká na Slovensku centrálny informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý zdigitalizuje evidenciu hospodárenia s odpadmi. Jeho úlohou je zvýšiť kontrolu nad tým, ako sa firmy aj obce správajú pri zaobchádzaní s odpadmi. (Pozn.: Viac informácií o ISOH sme pre Vás pripravili do samostatného článku Keď sa povie ISOH.)

Takmer všetky firmy, podnikatelia a obce sú povinné viesť priebežnú evidenciu odpadov, no žiaľ údaje odovzdávajú štátu zatiaľ iba písomne, čo prakticky znemožňuje kontroling. ISOH zaistí digitalizáciu tejto agendy na strane štátu a vďaka tomu bude veľmi jednoducho možné prepojiť evidenciu tých, ktorí odpad preberajú s evidenciou tých, ktorí ho odovzdávajú a spustiť kontrolné (tzv. bilančné) mechanizmy. Fungovať to bude podobne ako kontrolný výkaz DPH.

Pripravte sa s nami na digitalizáciu evidencie odpadov a na elektronické ohlasovanie do ISOH. Veľa času nezostáva.Sme súčasťou digitalizácie evidencie hospodárenia s odpadmi v ČR aj v SR. Sme tvorcom centrálneho informačného systému ISOH ČR a tiež tvorcom prevádzkových a evidenčných systémov, ktoré do ISOH zasielajú dáta alebo ktoré ich naopak následne vyhodnocujú.

Náš informačný systém ENVITA CZ/SK je určený pre malé, stredné aj veľké podniky. Je vytvorený najmodernejšími technológiami od spoločnosti Microsoft a je integrovateľný do akéhokoľvek podnikového riadiaceho systému (ERP). Vytvorené faktúry a doklady o skladových pohyboch je možné v dátovej forme previesť do akéhokoľvek účtovného systému. Samozrejmosťou sú aj dátové a funkčné integrácie s perifériami ako sú váhy, kamery, závory, čítačky RFID, QR, EAN a pod. Nenechávajte si prípravu na nezadržateľne sa blížiacu digitalizáciu na poslednú chvíľu. Viac informácií nájdete na: ww.inisoft.sk a ww.envita.sk