485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

31.5.2017
Ministerstvo nechce zatiaľ uviesť, o ktoré ide. Podľa našich informácií ide o šesť menších OZV.

Na stretnutí s novinármi k téme novely zákona o odpadoch v polovici mája (denník Odpady-portal.sk nebol pozvaný – pozn. red.) hovorilo vedenie ministerstva o novele zákona o odpadoch, ktorá je už v pripomienkovom konaní.

Riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Eleonóra Šuplatová podľa portálu Euractiv uviedla, že v niektorých obciach sa vyvážajú kontajnery naplnené spolovice.

„Inde je zase nedostatok kontajnerov. OZV hovorí, že nemá na to peniaze,“ upresnila. Riešením by podľa MŽP mali byť ciele zberu, čo budú konkrétne čísla pre konkrétne OZV v kilogramoch.

Organizácie zodpovednosti výrobcu (OZV) by mali mať presne dané množstvá, ktoré musia vyzbierať. Presné množstvo odpadu, o ktorý sa musí konkrétna OZV postarať, bude určovať ministerstvo.

Ako chce ministerstvo dosiahnuť, aby OZV financovali vývoz iba plných kontajnerov, rezort neupresnil.

Ministerstvo považuje zavedenie cieľov zberu pre OZV za ďalší krok pri zefektívňovaní systému zberu triedených zložiek komunálnych odpadov. Ciele zberu budú vypočítavané z konkrétnych čísiel, ktoré budú ministerstvu nahlasovať jednotlivé OZV. A tieto ciele budú povinné naplniť pri dodržaní štandardov zberu, pričom sú nastavené tak, aby sa docielilo splnenie 50 % cieľa recyklácie komunálnych odpadov do roku 2020,“ uviedol pre Odpady-portal.sk hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Viac tu: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103575/ministerstvo-kona-v-pripade-siestich-ozv.aspx