Náš softvér a školenia

4.10.2018
Boli sme hrdý partneri septembrových regionálnych vzdelávacích seminárov v Košiciach, Žiline a v Nitre

 V dňoch 26-28.9 prebehli v Košiciach, Žiline a v Nitre regionálne semináre zamerané na aktuálnu odpadovú legislativu, ktoré boli financované z Environmentálneho fondu a tak vstup na ne bol bezplatný (viac infomácii o nich nájdete na http://ekonferencia.sk/regioseminar-2018/). Usporiadateľom seminárov bola spoločnosť EKOS PLUS, ktorej sme finančne prispeli na coffee breaky a obedy, ktoré z príspevku fondu nebolo možné hradiť. Vďaka tomu mohli byť všetky tri semináre pre účastníkov bezplatné. Veľmi si vážime takúto možnosť, pretože podľa našich skúseností sú akékoľvek akcie EKOS PLUS veľmi dobre organizované a hodnotné, a stojí za to na ne upozorniť. Nulové vstupné je stále asi najúčinejšia varianta. Inak tomu nebolo ani na týchto troch seminároch, ktorých sa zúčastnilo v priemere okolo 100 účastníkov, zväčša z obecných a okresných úradov, ale tiež aj z firiem, ktoré sú pôvodcami odpadov alebo oprávnené osoby konať v mene pôvodcov. Na seminároch sa účastníci dozvedeli o legislatívnych novinkách, ale i stave pripravovanej elektronizácie, teda o pripravovanom centrálnom systéme ISOH. V súvislosti s elektonizáciou agendy sa účastníci dozvedeli aj o prostriedku, ktorý napomáha elektronizácii práve pôvodcom a oprávneným osobám. Tým je nami dodávaný systém ENVITA Evidencia odpadov a okrem napriamo podaných informácii dostali účastníci i nami pripravené informačné CD, kde jeho obsah si môžte i vy stiahnuť TU: https://www.inisoft.sk/CD.