485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

26.3.2019
Dňa 20.3.2019 sa na Mestskom úrade v obci Želiezovce konal snem Dolnohronského regionálneho združenia.

Združenie vzniklo už v roku 2001, tvorí ho 23 obcí v Levickom okrese a je zapísané v Registri združení obcí. Zúčastnili sa na ňom aj naši obchodní zástupcovia s cieľom priblížiť obciam možnosti evidencie odpadov pomocou softvéru Envita.

Snem otvoril predsedajúci pán Ing. Marián Kotora, starosta obce Tekovské Lužany. Po úvodných slovách naši zástupcovia pani starostkám a pánom starostom priblížili našu spoločnosť a tiež ukázali, ako jednoducho je možné pomocou Envita evidovať odpady v obci. Či už sa jedná o komunálny odpad alebo ďalšie druhy odpadov zo zberného dvora, všetky sa jednoduchým spôsobom zaevidujú v priebežnej evidencií a rovnako bez námahy ich softvér premietne do Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Počas aj po prezentácií vyjadrili prítomné starostky a starostovia súhlasné stanovisko, že softvér skutočne uľahčí ich prácu v oblasti evidencie odpadov. Dôkazom tohto tvrdenia sú aj naši spokojní zákazníci, obecné úrady v obci Tekovské Lužany, Farná a ďalšie, ktoré už dnes evidujú odpad v obci pomocou softvéru Envita. Nemusia sa tak viac obávať kontroly z Ministerstva Životného prostredia, nakoľko vďaka nášmu softvéru bude ich evidencia vždy so súladom aktuálnej legislatívy.

Obce, rovnako ako všetci naši zákazníci, sa kúpou nášho softvéru zároveň pripravia na prichádzajúcu zmenu v digitalizácii evidencie odpadov, tzv systém ISOH, ktorého spustenie sa očakáva už v budúcom roku, najneskôr však v 2021. Jeho zavedenie (zriadenie) je zakotvené v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po jeho spustení bude softvér Envita vďaka integrácii posielať dáta už priamo na MŽP. Vďaka našim skúsenostiam z českého trhu, kde sme boli dodávateľom systému ISOH a dodnes ho spravujeme, vieme presne aké zmeny bude nutné vykonať pre hladké spojenie nášho softvéru s novým systémom.

Záverom sa prítomní tiež zaujímali o cenu za softvér Envita. Po zistení, že základná licencia  je už od 99€ bez DPH si spokojne značili kontakt našich zástupcov s vedomím, že sa im softvér hravo zmestí do rozpočtu. Ako vyhodnotila jedna z prítomných pani starostiek, "nevidím dôvod do toho neísť".