485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

20.6.2020
Viete o tom, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila na úseku odpadového hospodárstva v roku 2019 pokuty vo výške 335.950 EUR, pričom druhú najvyššiu pokutu 20.000 EUR dostala obec s počtom necelých 3.000 obyvateľov? Jedným z dôvodov tejto pokuty bolo aj nesprávne plnenie evidenčných a ohlasovacích povinností.

Ak si nie ste celkom istí tým, ako zaobchádzať s odpadmi a ako ich evidovať, odporúčame Vám zbystriť pozornosť. V roku 2021 totiž dostane SIŽP do rúk mocný nástroj, ktorý jej bude hriešnikov označovať prakticky on-line. Ide o centrálny informačný systém odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia (ISOH), v ktorom sa budú s mesačnou pravidelnosťou zbierať informácie od tých, ktorí odpady odovzdávajú s informáciami od tých, ktorí odpady preberajú. Ak sa budú tieto informácie akokoľvek rozchádzať, automaticky dôjde k impulzu na realizáciu kontroly zo strany SIŽP.

Naša spoločnosť Vám pomocou špecializovaného softvéru a poradenstva ponúka cestu, ako minimalizovať riziká možných pokút. Odporúčame Vám pritom nenechávať svoju prípravu na poslednú chvíľu. Zavedenie potrebných a správnych procesov a systémov nie je v tomto prípade vec niekoľkých kliknutí myšou. 

Pre viac informácií o ISOH Vám odporúčame náš článok ISOH? Až príliš veľa prekvapení.

Podrobnejšie informácie o konaniach SIŽP v roku 2019 nájdete napríklad aj tu: Najväčší hriešnici v odpadoch 2019.