485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Praktické otázky a odpovede k priebežnej evidencii odpadov

10.9.2019
Tieto najčastejšie otázky a odpovede isto aj Vám pomôžu k lepšej orientácii v odpadovom hospodárstve.

Aj tento rok pri podávaní ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 sa ukázalo ako je dôležité viesť si priebežnú evidenciu odpadov.

Ako tvorcovia softvéru pre evidenciu odpadov ENVITA sme od našich užívateľov obdržali mnoho zaujímavých otázok, ktoré s touto problematikou súviseli a ktoré ukázali, že bez dobre vedenej priebežnej evidencie je zostavenie ročného ohlásenia zložité.

 

Prinášame Vám pár otázok (vrátane odpovedí) obdržaných od našich užívateľov ENVITA modul ODPADY:

 

  • Do ohlásenia mi okrem nakladania s odpadmi pribudol riadok celkových vznikov, prečo?

K úprave vykazovania došlo podľa zmeny prílohy č. 2 Spôsob vypĺňania ohlásenia vo vyššie uvedenej vyhláške. Jedná sa o súhrnné množstvo vzniknutých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania, ak ide o vznik odpadu.

Téme sme sa venovali ešte v 10/2018 a viac o povinnostiach sa dočítate TU.

 

  • Ako zaevidujem zostatok z predchádzajúcich rokov a z roka kedy podávam ohlásenie?

Náš softvér rieši i započítanie hodnoty zostatku z minulého roka ako hodnoty počiatočného stavu do ohlásenia v roku nasledujúcom. Pri vyplňovaní ohlásení je tak možné rozlíšiť zostatky z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie (skratka ZO) od zostatkov z predchádzajúcich rokov (ZPR). Viac sa dočítate tiež v našom Centre informácii v Sprievodca vedením evidencie odpadov u pôvodcu

Novinkou z dielne INISOFT pre rok 2019 bude automatické zadávanie zostatkov na konci roka (ZO)  a dávok z predchádzajúceho roka (ZPR)- kde zadaním ZO na konci roka -zároveň softvér automaticky zavedie dávku vzniku v nasledujúcom roku pod skratkou ZPR.

 

  • Keď robím priebežnú evidenciu odpadov spätne na základe vážneho lístka alebo FA od napr. zberovej spoločnosti, je potrebné vytvárať aj vznik odpadu?

Áno je a to v zmysle Vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti č. 366/2015 Z.z. je nutné viesť evidenciu priebežne podľa toho ako odpady vznikajú.

Našich zákazníkov chápeme a chceme im byť nápomocní a preto sme vytvorili funkciu párové dávky (novinka pre rok 2019). Pri správnom nastavení a pomocou funkcie párové dávky softvér na základe dávky odovzdania vytvorí automaticky riadok dávky vzniku, a to pre rôzne kódy činnosti, nielen pre pôvodcov odpadu.

 

Pokiaľ Váš súčasný spôsob vedenia priebežnej evidencie sťažujú tieto legislatívne zmeny, a radi by ste sa pripojili k spokojným zákazníkom a užívateľom ENVITY-  obráťte sa na našich obchodných zástupcov, ktorí Vám predvedú a zoznámia Vás s informačným systémom ENVITA - riešenie, ktoré je v zhode s platnou legislatívou odpadového hospodárstva.

Neváhajte nás kontaktovať na: obchod@inisoft.sk alebo tel. + 421 (0) 221 028 111.