485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

17.2.2016
Bude sa jednať o úplne nový program, ktorý vytvárame v modernej technológii .NET.

Nový program IS ENVITA bude spĺňať všetky zákonné požiadavky na priebežnú evidenciu odpadov a ohlasovania a zároveň ponúkne užívateľom funkcie pre riadenie prevádzky zariadenia určeného na nakladanie s odpadmi. Nový program bude k dispozícii koncom marca.