485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Školenie: Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia

17.9.2019
Dňa 15.10.2019, vo Zvolene - Hotel Poľana, pripravujeme odborné školenie pre pracovníkov nemocníc, polikliník a rôznych iných zdravotníckych zariadení, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov.

Vážené dámy, vážení páni,

 či už ste jednoduchým pôvodcom odpadu, pôvodcom nebezpečného odpadu, alebo s vyprodukovaným odpadom aj nakladáte, prípadne vediete evidenciu odpadov za lekárov vo Vašom zariadení, vyvinuli sme softvér pre evidenciu odpadov, vhodný práve pre Vás.

Okrem dodania softvéru ENVITA a zaškolenia kompetentných pracovníkov Vám garantujeme aj aktualizácie pri zmenách v legislatíve a nadštandardnú servisnú podporu.

Aj vďaka tomu patria medzi našich spokojných zákazníkov aj nemocnice, polikliniky, sanatóriá, súkromné ambulancie a iné zdravotnícke zariadenia z celého Slovenska.

Uvítali by ste odbornú konzultáciu, ktorá Vás ubezpečí o tom, že svoju prácu robíte správne a v súlade s platnou legislatívou?

Dňa 15.10.2019 vo Zvolene-  Hotel Poľana pripravujeme odborné školenie pre pracovníkov nemocníc, polikliník a rôznych iných zdravotníckych zariadení, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov.

Obsahom budú:          

  • odborná prednáška o aktuálnej legislatíva a jej dopadoch na prax,
  • možnosť konzultácie s lektorom – expertom Ing. Gallovičom,
  • diskusia medzi účastníkmi.

Okrem odpovedí na vyššie uvedené otázky sa dozviete aj to, čo pre Vás bude vyplývať z blížiacej sa digitalizácie v odpadovom hospodárstve.

Predstavíme Vám aj náš špecializovaný a užívateľsky obľúbený softvér ENVITA, ktorý Vám veľmi spoľahlivo uľahčí všetky Vaše povinnosti v oblasti vedenia evidencie odpadov.

Prihlásiť sa môžete na PRIHLÁŠKA - Prax v OH pre zdravotnícke zariadenia

Nevyhovuje Vám termín? Mali by ste záujem o iný termín, prípadne iné miesto konania školenia? Prosíme Vás preto o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom nám môžete napísať Vaše otázky a potreby: DOTAZNÍK

Okrem zvládnutia aktuálnych povinností v oblasti vedenia evidencie odpadov, prípadne aj obalov, Vám radi pomôžeme aj v prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadne blížiacej sa digitalizácie evidencie odpadov a a chcete sa na ňu včas a zodpovedne pripraviť.

Neváhajte nás kontaktovať na: obchod@inisoft.sk alebo tel. + 421 (0) 221 028 111.

K dispozícii sú pre Vás aj naše mobilné čísla: 0907 428 624 a 0907 428 229.

 

Aj pracovníkom zdravotníckych zariadení pomáhame plniť

legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva