Spoločnosť INISOFT ako organizátor segmentovo zameraných školení pre oblasť odpadového hospodárstva

28.10.2019
Dňa 15.10.2019, vo Zvolene - Hotel Poľana, sa uskutočnilo odborné školenie pre pracovníkov nemocníc, polikliník a rôznych iných zdravotníckych zariadení, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov.

Dňa 15.októbra naša spoločnosť INISOFT zorganizovala školenie s názvom "Prax v odpadovom hospodárstve zdravotníckych zariadení". Jeho účastníkmi boli evidenti, pracujúci v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, ale aj zamestnanci spoločností, ktoré prepravujú nebezpečný odpad z nemocníc, prípadne s ním aj nakladajú. Odborným garantom školenia bol expert na oblasť odpadového hospodárstva SR, Ing. Peter Gallovič. Ťažiskom jeho odbornej prednášky bol výklad zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. a Vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti č. 366/2015 Z. z. Súčasťou školenia bola živá diskusia, tvorená mnohými otázkami prítomných účastníkov. 

Spoločnosť INISOFT ako organizátor segmentovo zameraných školení pre oblasť odpadového hospodárstva

V popoludňajšom bloku Ing. Barbora Tajbošová účastníkom školenia predstavila náš špecializovaný softvér pre vedenie evidencie odpadov Envita Odpady. S pozitívnym ohlasom sa stretla nielen jednoduchosť generovania ročného Ohlásenia, ale aj možnosť funkcie ako možnosť vedenia partnerskej evidencie za lekárov, resp. ambulancie, možnosti rôznych výstupov podľa individuálnych potrieb zariadenia a iné.


Nestihli ste sa zúčastniť spomínaného školenia, no táto problematika je aktuálna aj pre Vás?

Neváhajte nás kontaktovať na: obchod@inisoft.sk alebo tel. + 421 (0) 221 028 111.

K dispozícii sú pre Vás aj naše mobilné čísla: 0907 428 624 a 0907 428 229.

 

Aj pracovníkom zdravotníckych zariadení pomáhame plniť

legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva