485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Aktuálne z INISOFT

 • 2.10.2020

  September - mesiac segmentovo zameraných školení

  V septembri sme zorganizovali ďalšie dve segmentové školenia pre pracovníkov odpadového hospodárstva a to pre stavebné spoločností a zdravotnícke zariadenia.
  viac informacií >
 • 20.8.2020

  2. ročník školenia: "Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia, 29.09.2020" - prihlasovanie otvorené, neváhajte!

  Vážené dámy, vážení páni, s radosťou Vás pozývame na 2. ročník odborného školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a rôznych iných zdravotníckych zariadení, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov. Školenie sa uskutoční dňa 29.09.2020 v Banskej Bystrici v hoteli DIXON. Jeho odborným garantom je Ing. Peter Gallovič, expert na oblasť odpadového hospodárstva SR.
  viac informacií >
 • 15.7.2020

  Povinná evidencia výrobkov z odpadov

  Zrejme ste už venovali pozornosť zmenám v zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z s účinnosťou od 1.1.2021, o ktorých sme sa Vás informovali prednedávnom. Postrehli ste však aj novinku v zákone s účinnosťou od 1.7.2020? Je ňou novelizovaný § 17 písm. m), ktorý pribudol ako povinnosť pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov: "plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.“
  viac informacií >
 • 20.6.2020

  Pokuty v odpadovom hospodárstve

  Viete o tom, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila na úseku odpadového hospodárstva v roku 2019 pokuty vo výške 335.950 EUR, pričom druhú najvyššiu pokutu 20.000 EUR dostala obec s počtom necelých 3.000 obyvateľov? Jedným z dôvodov tejto pokuty bolo aj nesprávne plnenie evidenčných a ohlasovacích povinností.
  viac informacií >
 • 6.5.2020

  Zmena sídla INISOFT s.r.o. z Bratislavy do Banskej Bystrice

  Vážení zákazníci, partneri a dodávatelia, dovoľujeme si Vás informovať o zmene sídla našej slovenskej spoločnosti, ktorá nastala k 6.5.2020.
  viac informacií >
První stranaPředchozí strana5Následující stranaPoslední strana