485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Webinár "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení..."

4.11.2021
Viete, aké povinnosti sa zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok pre Vás zmenili alebo sa zmenia v dohľadnom čase? Webinár, špeciálne určený pre zástupcov spoločností, ktoré nakladajú s odpadmi.

Vážené dámy, vážení páni,

 - poskytujete svojim zákazníkom službu vo forme zberu odpadov?

 - prevádzkujete zberné dvory?

 - prevádzkujete zariadenia na zhodnotenie odpadov (napr. lisovaním, drvením alebo kompostovaním) 

 - ste prevádzkovateľom skládky odpadov?

Viete,  aké povinnosti sa zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok pre Vás zmenili alebo sa zmenia v dohľadnom čase? 

 

Radi by sme Vás dňa 30.11.2021 o 9:00 pozvali na webinár, špeciálne určený pre zástupcov spoločností, ktoré nakladajú s odpadmi (Technické služby, VPS, Prevádzkovatelia zariadení na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu a pod.)

Venovať sa budeme výkladu aktuálnej legislatívy s dôrazom na objasnenie Vašich povinností.

Súčasťou webinára bude aj praktická ukážka plnenia evidenčných povinností v elektronickej podobe.

 

Odborným garantom webinára je p. Ing. Peter GallovičE.P.A. spol. s.r.o. 

Súčasťou webinára bude aj diskusia účastníkov s p. lektorom.

 

Štandardný účastnícky poplatok je 99 EUR (bez DPH).

Zvýhodnená cena pre zákazníkov INISOFT: 79 EUR (bez DPH).

Prihlásiť sa je možné do 29.11.2021 - PRIHLÁŠKA

 

Chceli by sme Vám ponúknuť jedinečnú možnosť vopred nám poslať Vaše otázky, ktoré by ste si potrebovali vyjasniť (či už sú určené na p. Ing. Galloviča alebo na zástupcov INISOFT-u).

Ak nám ich pošlete v odpovedi na tento mail najneskôr do 29.11.2021, radi ich zahrnieme do programu webinára. 

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.