485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Webinár "Výklad legislatívy od 1.1.2022 a podanie Ohlásenia za rok 2021 z ENVITA Odpady"

15.1.2022
Legislatívny výklad Ing. Galloviča s informáciami o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky. Novinky v ENVITA, ktoré sme v rámci roka 2021 do softvéru pridali.

Vážené dámy, vážení páni,

pozývame Vás na webinár, zameraný na prípravu a spracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, ktorý sa uskutoční dňa 8.2.2022 o 9:00.

Súčasťou webinára bude legislatívny výklad Ing. Galloviča s informáciami o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky.

Odborný výklad, ale aj samotná praktická časť bude zameraná špeciálne na potreby užívateľov softvéru ENVITA Odpady.

Zameriame sa tiež na novinky v ENVITA, ktoré sme v rámci roka 2021 do softvéru pridali, aby sme Vám ešte viac uľahčili prácu s našim programom.

Účastnícky poplatok je 59 € bez DPH. Prihlásiť sa môžete na: PRIHLÁŠKA

 

Počas samotného webinára bude možnosť diskusie možné prostredníctvom četu, okrem toho nám svoje otázky môžete zaslať aj vopred na: inisoft@inisoft.sk.

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.