485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Workshop - Ako viesť evidenciu a spracovávať ohlásenia

30.12.2016
Na workshope budete pracovať s evidenciami účastníkov, metodikami, ktoré používajú a zoznamom poznámok k všetkému, čo v evidencii a metodike robí starosti; a práve tomu sa budeme venovať.

Workshop - Ako viesť evidenciu a spracovávať ohlásenia

Od 1. januára 2016 „nabehla“ úplne nová vyhláška č. 366/2015 Z.z., ktorá sa venuje výhradne evidenciám a ohláseniam odpadov.

Táto vyhláška priniesla nové tlačivá, nové spôsoby vedenia dovtedy zavedených evidencií a uviedla do života aj úplne nové evidencie.

Na workshope budete pracovať s evidenciami účastníkov, metodikami, ktoré používajú a zoznamom poznámok k všetkému, čo v evidencii a metodike robí starosti; a práve tomu sa budeme venovať.

Anotácia:

  • Základné pojmy pri vypĺňaní evidencie, skratky
  • Základné druhy evidencií vo vzťahu k odpadom, spôsoby vypĺňania tlačiva.
  • Rozhodnutia, oprávnenia odberateľov odpadov, najčastejšie problémy a chyby v evidencii.
  • Základné pojmy pre vypĺňanie údajov pre ohlásenia – zberový podiel výrobcu vyhradených výrobkov,
  • Vypĺňanie Ohlásení o vzniku a nakladaní s odpadom
  • Možnosti konzultácie a praktického overenia vedenia evidencie pomocou softwaru (INISOFT).
  • Možnosti individuálnej konzultácie vlastných evidencií a Ohlásení (Ing. Balková)

Kurz je určený pracovníkom, ktorí sú v organizácii poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva. Aby bola zabezpečená maximálna interaktivita počas školenia, školenie bude limitované počtom pre workshop vedenie evidencie max.20.

Prihlásiť sa môžete tu: