485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Zákon o odpadoch pre stavebné spoločnosti s Mgr. Ing. Zuzanou Balkovou, dňa 12.04.2023, prihlasovanie otvorené, neváhajte!

21.3.2023
Pozvánka na prezenčné školenie pre stavebné spoločnosti s Mgr. Ing. Zuzanou Balkovou - Výklad zákona o odpadoch, spojený s diskusiou, termín: 12.04.2023 o 09:00, Trnava

Vážení zástupcovia stavebných spoločností,

nový plán obnovy priniesol veľa nádeje na nové investície a zlepšenia v rôznych oblastiach národného hospodárstva, no ruka v ruke s ním nadobudla 30. júna 2022 účinnosť zmena zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorá výrazne zasiahla aj stavebný sektor.  Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch tak najviac dáva zabrať novým požiadavkám a kreovaniu nového systému nakladania so stavebným odpadom, z ktorého sú zaskočení najmä zhotovitelia stavieb a spracovatelia odpadov, ktorí nakladajú so stavebným odpadom a zrazu musia predkladať certifikáty, ktoré nikto predtým nežiadal. Dňa 31. decembra 2022 skončilo prechodné obdobie na zosúladenie požiadaviek týkajúcich sa obchodných vzťahov medzi investormi a dodávateľmi. A tak investori ako aj stavbári, majú z novely trochu viac ako inokedy „hlavu v smútku“.

Výkladu aktuálnych povinnosti pre stavebné spoločnosti sa budeme venovať na školení dňa 12.04.2023 o 09:00, ktoré pre Vás pripravujeme v spolupráci s Mgr. Ing. Zuzanou Balkovou.

Počas školenia sa bude prelínať teoretická časť s praktickou, budeme spoločne hľadať riešenia v rámci modelových prípadov a sporných situácií samotných účastníkov. Táto časť bude interaktívna a bude vychádzať z tém, ktoré „prinesú“ účastníci na školenie.

Cieľom školenia je osobným prístupom, teoretickým výkladom zmien zákona a praktickými príkladmi, na konkrétnych modelových prípadoch účastníkov, nadstaviť vhodne fungujúci systému povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien, ktoré sú účinné od 1.1.2023, so zameraním na STAVEBNICTVO. Zároveň spoločnosť INISOFT odprezentuje praktické využitie SW na zjednodušenie riešenia evidenčných vzťahov medzi investorom (pôvodcom) a zhotoviteľom, ako aj reporty na príslušné orgány štátnej správy.

 

ORIENTAĆNÝ PROGRAM

08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 – 12:00 Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva účinné od 30.6.2022 – stavebné odpady

13:00 – 15:00 Povinnosti, vyplývajúce zo zmien účinných od 1.1.2023, modelové prípady, evidencie, ohlásenia, reporty a veľa, veľa diskusie

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA :

12. apríla 2023 Trnava, Hotel Spectrum - Zákon o odpadoch – stavebné odpady

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväznú prihlášku vyplniť priamo na internetovej stránke  školiteľa Mgr. Ing. Zuzany Balkovej TU.

Cena školenia u školiteľa je: 125, EUR bez DPH.

Pre zabezpečenie maximálnej efektivity je seminár limitovaný počtom účastníkov. Vzhľadom k tomu, že ide o prvý seminár tohto druhu, v prípade záujmu, bude otvorený ďalší termín.

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok a to buď telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.

Prehľad všetkých aktuálne pripravovaných školení spoločnosti INISOFT si môžete pozrieť TU