485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Zúčastnili sme sa konferencie pre digitalizáciu odpadového hospodárstva

26.3.2019
V utorok 12.marca sa uskutočnila konferencia, ktorej hlavnou témou bola digitalizácia evidencie odpadov.

Tú predstavuje štátom pripravovaný centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého prevádzkovateľom je MŽP. Poznáme ho pod skratkou ISOH, tak ako ho definuje §103 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Konferenciu zorganizovala Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín (ANSDS), ktorá sa na digitalizáciu evidencie odpadov aktívne a zodpovedne pripravuje už teraz. Ako uviedol jej podpredseda, Ing. Ľubomír Drobný, PhD., zámerom asociácie je pomôcť všetkým svojim členom riadne sa pripraviť na blížiace sa zásadné zmeny. Za týmto účelom zahájila asociácia pred niekoľkými mesiacmi aktívnu spoluprácu s INISOFT s.r.o., pričom niektorí jej členovia sa priamo podieľali na tvorbe a prevádzkovom testovaní špecializovaného informačného systému ENVITA v praxi.

Konferencie sa zúčastnili aj členovia ďalších partnerských odpadárskych združení, konkrétne Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) a tiež Združenia organizácií verejných prác (ZOVP). Osobne sa zúčastnili aj prezidenti oboch združení, RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA a Mgr. Peter Kuba.

IT firmy boli zastúpené už spomenutou našou spoločnosťou INISOFT s.r.o. a ďalšími IT dodávateľmi ako D2B s.r.o. – dodávateľ ERP Helios Green od nadnárodnej spoločnosti Asseco Solutions, R Altra – dodávateľ špecializovaného riešenia pre zvoz odpadov a tiež VTnet – dodávateľ špecializovaného softvéru pre výkupne druhotných surovín.

Viac informácií: článok v časopise Odpadové hospodárstvo