Zúčastnili sme sa na Špeciálnom seminári Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín

4.12.2019
Špeciálny seminár bol zameraný na evidenciu odpadov a určený predovšetkým firmám a spoločnostiam, ktorých predmetom činnosti je zber, výkup, zhodnocovanie alebo spracovanie odpadov

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín (ANSDS) usporiadala v Bratislave dňa 29.10.2019 špeciálny seminár pre členov aj ne-členov asociácie. Špeciálny seminár bol zameraný na evidenciu odpadov a určený predovšetkým firmám a spoločnostiam, ktorých predmetom činnosti je zber, výkup, zhodnocovanie alebo spracovanie odpadov. Na špeciálnom seminári ANSDS prezentovali pracovníci Ministerstva životného prostredia SR, organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVIDOM aj SLOVMAS. Zúčastnili sa na ňom aj naši obchodní zástupcovia s cieľom priblížiť spoločnostiam možnosti evidencie odpadov pomocou softvéru Envita.

Seminár otvorila pani Katarína Špačková, predseda asociácie. Ako prvá prezentovala Ing. Elena Bodíková, PhD ktorá priblížila problematiku evidencie odpadov. Novelizáciu zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od 1.7.2019 komentovali pracovníci MŽP, elektroodpady predstavil riaditeľ združenia Envidom Mgr. Peter Valent. S aktuálnym stavom ISOHu a o tom, že nás už čoskoro čaká povinná digitalizácia odpadového hospodárstva, účastníkov oboznámil Ing. Ivan Kapitáň z MŽP SR. 

Naša spoločnosť prezentovala, ako je možné pomocou Envita jednoducho evidovať skladové a prevádzkové činnosti výkupní druhotných surovín a tým zároveň automaticky vytvárať evidenciu odpadov. Či už sa jedná o vykúpený kovový odpad alebo ďalšie druhy odpadov zo zberného dvora, všetky sa jednoduchým spôsobom zaevidujú v priebežnej evidencií a rovnako bez námahy ich softvér premietne do Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín bola založená vroku 2013 a je združením podnikateľov, ktorých hlavnou činnosťou je zber, výkup, zhodnocovanie aspracovanie odpadov, alebo „šrotárov“. ANSDS tvorí viac ako 70 spoločností naprieč celým Slovenskom. Už viacerí jej členovia úspešne využívajú softvér Envita na svojich prevádzkach. 

Prezentácia Ing. KapitáňaPrezentácia Ing. Kapitáňa z MŽP SR

Členovia ANSDS, rovnako ako všetci naši zákazníci, sa kúpou nášho softvéru zároveň pripravia na prichádzajúcu zmenu v digitalizácii evidencie odpadov, tzv systém ISOH, ktorého spustenie sa očakáva už v budúcom roku. Jeho zavedenie (zriadenie) je zakotvené v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, a po novele z 1.12.2019 (302/2019 Z.z.) je isté, že povinnosť komunikovať do systému elektronicky budú mať všetci deklarantovi od 1.1.2021, teda aj za rok 2019 spätne. Užívatelia nášho softvéru ENVITA Odpady sa ale nemusia ničoho obávať, v tom čase už bude ENVITA Odpady vedieť vďaka integrácii s ISOH dáta štátnej správe elektronicky zasielať.