Zákon o odpadoch môžete pripomienkovať do 14. júna

1.6.2017
MŽP predložilo návrh novely zákona o odpadoch.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch má podľa MŽP cieľ zapracovať početné požiadavky na úpravu znenia zákona vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

Ide už o štvrtú novelu aktuálneho zákona o odpadoch.

Okrem odstránení nedostatkov z aplikačnej praxe novela zároveň implementuje nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ortuti, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2018 a odstraňuje nedostatočnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Viac tu: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103579/zakon-o-odpadoch-mozete-pripomienkovat-do-14-juna.aspx