Aktualizácia programu ENVITA EVI 1.0.4

3.5.2017
Vydali sme aktualizáciu programu ENVITA EVI 1.0.4

Aktualizáciu programu ENVITA EVI si môžete stiahnuť zo stránky s popisom produktu. Na rovnakom mieste si môžete zadarmo stiahnuť aj demoverziu.

Upozornenie: Táto aktualizácia bude vyžadovať registráciu, pokiaľ aktualizujete z verzie 1.0.3 a staršej! Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Bez uzatvorenej servisnej zmluvy neinštalujte aktualizáciu, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás kontaktuje na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom inisoft@inisoft.sk.

Prehľad hlavných zmien vo verzii 1.0.4:

  • On-line registrácia programu.
  • Tlač prázdnej zostavy Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
  • Do modulu Obaly bola do všetkých evidencií pridaná funkcia kópie záznamu.
  • Veľmi veľa ďalších drobných zmien, inovácií a opráv. Kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpora a download.