Aktualizácia programu ENVITA EVI 1.0.5

13.6.2017
Vydali sme aktualizáciu programu ENVITA EVI 1.0.5

Aktualizáciu programu ENVITA EVI si môžete stiahnuť zo stránky s popisom produktu. Na rovnakom mieste si môžete zadarmo stiahnuť aj demoverziu.

Upozornenie: Táto aktualizácia bude vyžadovať registráciu, pokiaľ aktualizujete z verzie 1.0.4 a staršej! Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Bez uzatvorenej servisnej zmluvy neinštalujte aktualizáciu, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás kontaktuje na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom inisoft@inisoft.sk.

Prehľad hlavných zmien vo verzii 1.0.5:

  • Pridaná možnosť nastavovania užívateľských práv.
  • Pridaná možnosť zobraziť na zoznamoch údaje o zobazených dátach (súčet, priemer, maximum, ...).
  • Upravené možnosti inštalácií a inštalátora. Odstaranění možnosti inštalácie sieťového servera, ktorá bola prevedená do samostanej služby.
  • Kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpora a download.