485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Modul ILNO (identifikačné listy nebezpečného odpadu)

13.4.2021
Súčasťou softvéru ENVITA je už aj modul ILNO

Modul ILNO  umožňuje jednoduché vytváranie identifikačných listov nebezpečných odpadov v zmysle § 6 ods. 3 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. - znenie účinné od 01.01.2021 a pre pôvodcov § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 371/2015 Z. z. - znenie účinné od 01.01.2021. Modul obsahuje databázu prednastavených vzorov, pričom umožňuje ich individuálne úpravy podľa špecifických potrieb užívateľa. 

Identifikačné listy ako aj štítky na označenie nádob je možné si vytlačiť v rôznych formátoch a uložiť vo viacerých formátoch ako PDF, XLS, DOC a pod.

Cena tohto modulu ILNO je od 135 EUR bez DPH. Podrobnejšie informácie a náhledy nájdete v Centre informácií na adrese https://ci.inisoft.cz/display/ENVITASK/ILNO

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok prosím neváhajte kontaktovať obchodné oddelenie telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.