485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

29.6.2016
Vydali sme novú verziu programu ENVITA EVI 1.0.2

Aktualizáciu programu ENVITA EVI môžete stiahnuť zo stránky s popisom produktu. Na rovnakom mieste môžete zadarmo stiahnuť aj demoverziu.

Upozornenie: Táto aktualizácia bude vyžadovať registráciu! Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Bez uzatvorenej servisnej zmluvy neinštalujte aktualizáciu, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás kontaktuje na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111.

Prehľad zmien vo verzii 1.0.2:

  • Nová úvodná stránka programu.
  • Možnosť zadať užívateľa a zmeniť heslo užívateľa.
  • Odstránenie evidencie odpadov u vybraného subjektu (evidenta).
  • Automatické informovanie o nových aktualizáciách programu.
  • Možnosť zobraziť všetky dostupné stĺpce (údaje) v tabuľkách.
  • Opravy nedostatkov (dlhé ukladanie, triedenie číselníkov a ďalšie).