485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

3.1.2018
Predpokladaný termín vydania aktualizácie je stanovený na koniec januára 2018.

V súvislosti s novelizáciou piatich vyhlášok týkajúcich sa odpadového hospodárstva (viď odkaz  https://www.inisoft.sk/novinky-z-legislativy/novy-rok-2018-s-novinkami-aj-v-legislative-odpadoveho-hospodarstva) Vás chceme informovať, že pripravujeme aktualizáciu programu ENVITA EVI tak, aby bola v legislatívnom súlade s predmetnými novelami vyhlášok.

Predpokladaný termín vydania aktualizácie je stanovený na koniec januára 2018.

Ďakujeme za Vašu priazeň a v Novom roku 2018 Vám prajeme veľa pracovných ako aj osobných úspechov.