485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

27.12.2021
Nová verzia ENVITA 2.1.3 umožňuje generovanie a tlač Oznámení o zbere alebo výkupe odpadu (Príloha č.11) obciam pri výkupe odpadu od fyzických osôb podľa miesta pôvodu odpadu a viaceré ďalšie novinky predovšetkým v module ENVITA Odpady.

Vážení zákazníci, 

posledná verzia programu ENVITA 2.1.3 umožňuje generovanie a tlač Oznámení o zbere alebo výkupe odpadu (Príloha č.11) obciam pri výkupe odpadu od fyzických osôb podľa miesta pôvodu odpadu a viaceré ďalšie novinky predovšetkým v module ENVITA Odpady.

Ohľadne Základnej funkcionality boli pridané alebo zmenené:

 • pridaná väzba Kontaktov k Subjektu, resp. k Prevádzke, 
 • upravený inštalátor (príp. modul na upgrade),
 • zrýchlenie mazania importov,
 • pridaná funkcia obnovy zo zálohy databázy.

V module ENVITA Odpady sme pridali:

 • možnosť tlačiť údaje o povolení z karty odpadov v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
 • možnosť automaticky preniesť údaje o povolení z karty odpadov do poznámky na dávke odpadov,
 • vylepšenie funkcie Partnerskej evidencie, keď akákoľvek zmena na zdrojovej dávke vyvolá aj automatickú zmenu vygenerovanej dávky alebo dávok (vrátane jej zmazania), 
 • informáciu o generovaní párovej dávky. 

Okrem programových vylepšení reflektuje nová verzia aj legislatívne zmeny

 • úprava agendy vedenia evidencie údajov o skládke podľa prílohy č. 7 vyhlášky 366/2015 Z.z. vrátane tlačovej zostavy,
 • s platnosťou od roku 2022 zrušenie možnosti zadať v ZPR množstvo skladované so súhlasom u pôvodcu odpadov,
 • úprava tlače Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa grafického vzoru vo vyhláške (tlač IČO v stĺpci 8).

Podrobnejšie informácie o tom, čo prináša nová verzia zistíte v našom Centre informácií: ENVITA - 2.1.3 - zoznam zmien

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.