485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Najčastejšie chyby pri vedení evidencie odpadov miest a obcí

Popis

Najčastejšie chyby pri vedení evidencie odpadov pôvodcov alebo držiteľov- zamerané na mestá a obce.

Cena 49,00 €
Uvedená cena je bez DPH a predstavuje účastnícky poplatok pre 1 účastníka.
Kód školenia20230622

Potreba vytvoriť tento webinár vyplýva z našej praxe softvérovej podpory pre klientov a z neustále meniacej sa legislatívy, ktorá prináša pre pôvodcov alebo držiteľov odpadov veľa otázok ohľadom vedenia evidencie odpadov, na ktoré ostávajú častokrát sami. 

Vaše otázky o vedení evidencie odpadov môžete dopredu posielať na emailovú adresu inisoft@inisoft.sk a samozrejme otázky môžete klásť aj počas webinára.

  • Ing. Magdaléna Lakotová

  • Ing. Martina Poláčková

online

TermínMiesto konania seminára (katalógový list)Lektor
22.6.2023 od 9:00 onlineIng. Magdaléna Lakotová, Ing. Martina PoláčkováObjednať