485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Webinár "ENVITA Sklad a Obchod - programové novinky a príprava na prechod rokov"

Popis

"Ako správne ukončím rok v ENVITA Sklad a Obchod?" 

"Ako opravím údaje, ktoré sa v sklade zmenili následne až po vykonanom prevode do Odpadov?"

Cena 49,00 €
Uvedená cena je bez DPH a predstavuje účastnícky poplatok pre 1 účastníka.
Kód školenia20231214

Vážime si, že ste našimi zákazníkmi a keďže sa blíži koniec roka 2023, znova Vám ponúkame pomoc v príprave na toto dôležité obdobie z pohľadu Vašej prevádzkovej aj legislatívnej evidencie.

Viacerí sa nás pýtate otázky ako: 

"Ako správne ukončím rok v ENVITA Sklad a Obchod?" 

"Ako opravím údaje, ktoré sa v sklade zmenili následne až po vykonanom prevode do Odpadov?"

Aby sme Vám s týmto všetkým pomohli, pripravili sme pre  Vás webinár, ktorý sa uskutoční online dňa 14.12.2023 o 9:00. 

Aby sme Vám s týmto všetkým pomohli, pripravili sme pre  Vás webinár, ktorý sa uskutoční online dňa 14.12.2023 o 9:00. 

S cieľom optimalizovať Vašu prácu sa zameriame na:

 1. Čo v ENVITE pribudlo v roku 2023 - vybrané programové novinky
  - Prehľad vybraných noviniek a ukážky použitia
   
 2. Čo sa plánuje v roku 2024
  - Nazrieme pod pokrývku...
   
 3. Príprava na ukončenie roka 2023 a prechod na 2024: 
  • Aktualizácia a zálohy
  • Uzávierka v skladoch, inventúry a inventúrne rozdiely a prechod na nový rok
  • Prevod do odpadov - tvorba legislatívnej evidencie
  • Uzávierka evidencie a prechod na nový rok
  • Tvorba, tlač a rozosielanie Oznámení o zbere alebo výkupe odpadu (Príloha č.11)
  • Tvorba a tlač Evidenčných listov a Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaním s nim (Príloha č.2)

 

Zároveň Vám chceme aj tentokrát ponúknuť možnosť poslať nám vopred akékoľvek Vaše otázky na adresu: inisoft@inisoft.sk.

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade rôznych iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.

 • Ing. Ján Klein

online

TermínMiesto konania seminára (katalógový list)Lektor
14.12.2023 od 9:00 onlineIng. Ján KleinObjednať