485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Webinár "Nebezpečné odpady - všetko, čo potrebujete vedieť o SLNO a ILNO" s Ing. Petrom Gallovičom

Popis

Ing. Peter Gallovič všetkým oprávneným osobám, ktoré akokoľvek nakladajú s nebezpečným odpadom prinesie odpovede ohľadom SLNO (Sprievodný list nebezpečného odpadu) a ILNO (Identifikačný list nebezpečného odpadu).

Cena 59,00 €
Uvedená cena je bez DPH a predstavuje účastnícky poplatok pre 1 účastníka.
Kód školenia20230607

V praxi sa často stretávame s nesprávne alebo neúplne vyplnenými tlačivami SLNO a ILNO a s nesprávnym výkladom, resp. nedodržiavaním všetkých legislatívnych povinností pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi . 

Na webinári sa okrem iného dozviete aj:

  • kedy je potrebné SLNO a ILNO mať vypísané, 
  • ako ich správne vypísať, 
  • kde ich potrebujte mať umiestnené  
  • kam je ich potrebné zasielať a ako často.

Ing. Peter Gallovič všetkým oprávneným osobám, ktoré akokoľvek nakladajú s nebezpečným odpadom prinesie odpovede ohľadom SLNO (sprievodný list nebezpečného odpadu) a ILNO (identifikačný list nebezpečného odpadu).

  • Ing. Peter Gallovič

online

TermínMiesto konania seminára (katalógový list)Lektor
7.6.2023 od 9:00 onlineIng. Peter GallovičObjednať