485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Webinár "Výklad aktuálnej legislatívy a príprava na podanie Ohlásenia za rok 2023 pre výkupcov a spracovateľov kovového odpadu, vrátane praktickej ukážky z IS ENVITA Sklad a Obchod"

Popis

Webinár, zameraný na prípravu a spracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 pre výkupcov a spracovateľov kovového odpadu,

Cena 79,00 €
Uvedená cena je bez DPH a predstavuje účastnícky poplatok pre 1 účastníka.
Kód školenia20240117

 Webinár, zameraný na prípravu a spracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023, ktorý sa uskutoční online dňa 17.1.2024  o 9:00.

Ako súčasť webinára Vám v spolupráci s p. Špačkovou z ANSDS prinesieme výklad aktuálnej legislatívy s informáciami o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky.

Odborný výklad, ale aj samotná praktická časť bude zameraná špeciálne na potreby užívateľov softvéru ENVITA Sklad a Obchod s prepojením na ENVITA Odpady, pričom sa zameriame na ukončenie roka v module Sklad a Obchod, prevod dát do legislatívnej evidencie odpadov, vygenerovanie Oznámenia o výkupe/zbere obciam a pod.) a na podanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 

Zameriame sa tiež na novinky v ENVITA, ktoré sme v rámci roka 2023 do softvéru pridali, aby sme Vám ešte viac uľahčili prácu s programom ENVITA.

 

Počas samotného webinára môže byť možnosť diskusie mierne obmedzená, preto Vás chceme požiadať, aby ste nám Vaše prípadné otázky zaslali vopred na: inisoft@inisoft.sk.

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.

Členovia ANDS prosím uveďte do poznámku prihlášky: Člen ANDS

  • Ing. Ján Klein

  • Katarína Špačková

online

TermínMiesto konania seminára (katalógový list)Lektor
17.1.2024 od 9:00 onlineIng. Ján Klein, Katarína ŠpačkováObjednať