485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

 • "V evidenčnom softvéri ENVITA používam dva roky modul Odpady. Za dva roky mi výrazne ušetril môj pracovný čas, nakoľko vedenie evidencií a ohlásení je pri súčasne nastavenej platnej legislatíve administratívne náročné. Mesačne vediem evidencie momentálne pre štyroch evidentov, nakoľko mestu pribudlo zariadenie na zhodnocovanie a taktiež ďalší zberný dvor. Pokiaľ by som mala viesť evidencie v exceli ako v minulosti, alebo ručne na predpísaných tlačivách, tak by to pre mňa znamenalo nekonečné hodiny strávené vypĺňaním položiek. Takto za mňa program ENVITA na konci roka na jeden klik spraví všetko potrebné. Vysoko si taktiež cením profesionalitu a ochotu zamestnancov spoločnosti, ktorí sú mi nápomocní kedykoľvek potrebujem poradiť či už legislatívne alebo technicky."

  Bc. Ivica Gajdošová
  referentka odpadového hospodárstva
  Mestský úrad Senec

 • "Pracujem 30 rokov ako vedúca dopravy a odpadového hospodárstva. Je to náročná práca, ktorá si vyžaduje veľa času, energie, pozornosti a sústredenia. Evidenciu odpadov som robila ručne ako napr. vytváranie rôznych excelovských tabuliek. Bolo to veľmi neprehľadné, náročné na čas a s častými chybami. Odkedy nám bol predstavený program ENVITA, moja práca sa mi uľahčila o 100 %. Do práce chodím s radosťou a s pocitom, že všetko robím správne.  Program ENVITA si neviem vynachváliť, je to veľká pomoc počas celého roka a zároveň na konci obdobia, kedy mám kliknutím na jedno tlačítko všetky výkazy, ktoré som pracne robievala ručne celé mesiace. Samozrejme nesmiem zabudnúť na bezhraničnú ochotu a pomoc pracovníkov, ktorí mi vždy odborne poradili, pomohli a všetko skontrolovali. Zdvôrazňujem slovo "bezhraničnú", pretože mi pomáhali počas ich voľna a dokonca aj počas ich práce neschopnosti. Som veľmi vďačná môjmu zamestnávateľovi, že mi program ENVITA zabezpečil."


  Mária Vargová
  referentka odpadového hospodárstva
  Technické služby mesta Galanta

 • "Spoluprácu so spoločnosťou INISOFT hodnotíme veľmi pozitívne. Program ENVITA Odpady je komfortný, priateľský pre užívateľa a aktívne sleduje zmeny v legislatíve o odpadoch. Program umožňuje nielen priebežne viesť evidenciu odpadov, ale na jeden klik aj tlačové výstupy, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, čo je neoceniteľná pomoc v prostredí rýchlo meniacej sa legislatívy. Zamestnanci firmy Inisoft sú ochotní nielen pomôcť s bežnými problémami v rámci vedenia odpadového hospodárstva, ale organizujú aj školenia šité na mieru daného subjektu podľa jeho oblasti pôsobnosti, ako napr. zdravotníctvo."

  PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA
  Riaditeľ a Manažér IMS
  Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Bratislava n.o.

 • "So softvérom Envita som veľmi spokojná. Po viac ako roku užívania systému musím skonštatovať, že nasledujúce výhody mi veľmi uľahčili prácu s evidenciou odpadov:

  • zapracovanie aktuálnej legislatívy do evidencie
  • jednoduché a prehľadné ovládanie systému a jeho neustále zlepšovanie
  • program šitý na mieru pre našu spoločnosť
  • vygenerovanie potrebných dokumentov do pár sekúnd

  Celkovo spoluprácu so spoločnosťou Inisoft hodnotím veľmi pozitívne, čomu výrazne prispela aj príjemná komunikácia s pani Poláčkovou, ktorá bola na vysokej úrovni."


  Ing. Monika Drgová
  asistentka riaditeľa
  Raven, a.s.

 • "Spoluprácu so spoločnosťou INISOFT hodnotíme pozitívne, či už pri využívaní programu ako aj prístupu zamestnancov spoločnosti k užívateľom programu. Program ENVITA Odpady je komfortný, priebežne sleduje zmeny legislatívy v pravidelných aktualizáciách. Program umožňuje prehľadnú evidenciu odpadov, umožňuje jednoduchým spôsobom tlačiť výstupy k ročným výkazom, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, čo je veľká pomoc v rýchlo meniacom sa legislatívnom prostredí odpadového hospodárstva. Zamestnanci firmy INISOFT sú ochotní pohotovo reagovať na bežné problémy v rámci vedenia odpadového hospodárstva. Vedia poskytnúť legislatívnu alebo technickú podporu v programe ENVITA."

  Mirko Brozman
  referent odpadového hospodárstva
  Mountfield, s.r.o.
       

 • "Vďaka práci v programe Envita mi evidencia odpadov nezaberá veľa času. Oceňujem najmä možnosť neustálej sumárnej kontroly množstiev prijatého a množstiev odovzdaného odpadu, čo mi umožňuje rýchlo nájsť nesprávne zadanú položku.  Program je jednoduchý a prehľadný. Mám istotu, že výstupné evidenčné listy a ročné ohlásenie sú vždy na aktuálnom tlačive a nemusím stále pátrať, či sa náhodou opäť nezmenilo tlačivo ohlásenia. Podávanie ohlásenia nikdy nebolo jednoduchšie."

   

  Gabika Mikovínyová
  referentka odpadového hospodárstva
  Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

 • "So softvérom ENVITA na vedenie evidencie v odpadovom hospodárstve sme veľmi spokojní. Systém je prehľadný, pracuje sa s ním ľahko. Spoločnosť Inisoft sleduje platnú legislatívu v OH a zapracováva do systému všetky potrebné zmeny z nej vyplývajúce, ale aj potreby a prípadné pripomienky a podnety svojich zákazníkov. Informuje a oboznamuje svojich zákazníkov o zmenách v systéme ENVITA, ale aj o zmenách v zákone o odpadoch a jeho vyhláškach. Zamestnanci veľmi ochotne poradia a pomôžu v prípade potreby s prácou v systéme, sú ochotní a dobre sa s nimi komunikuje."


  Gabriela Janečková
  referentka odpadového hospodárstva
  Kobera NAD, s. r. o.

 • "S firmou INISOFT spolupracujeme už od roku 2018. Sme veľmi spokojní. Vždy promptne reagujú v poradenstve a sú veľmi ochotní. Ďakujeme im a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu."

  Irena Lamancová
  majiteľka zberne druhotných surovín
  Lamancová Irena  - Druhotné suroviny

 • "Som dlhoročným užívateľom softvéru ENVITA, zabezpečujem vedenie evidencie pre viaceré spoločnosti a softvér mi umožňuje priebežné a bezproblémové vedenie evidencie odpadov pre jednotlivých pôvodcov odpadov. Softvér je efektívny v tom, že zabezpečuje súlad s aktuálnou legislatívou podľa evidenčnej vyhlášky, čo pri stave meniacich sa právnych požiadaviek, nie je vždy jednoznačné, jednoduché a niekedy aj nemožné. Umožňuje výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky, ako aj jej príloh napr. formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním. Som spokojná, že mám inštalovaný tento softvér, uľahčuje a zjednodušuje mi prácu. Komunikácia a spolupráca so spoločnosťou INISOFT je operatívna a ústretová. Pravidelne zabezpečujú školenia nových právnych požiadaviek aj v spolupráci s pánom Petrom Gallovičom (legislatívny poradca), čo veľmi oceňujem a beriem to ako bonus pre našu spoluprácu. Ďakujem spoločnosti INISOFT."

   

  Ing. Emília Gábor
  konateľka spoločnosti
  Environmentálne služby Trnava, s.r.o.

 • "S programom ENVITA  pracujem dá sa povedať od začiatku, podieľala som sa pri všetkých jeho testovacích verziách a vylepšeniach. Program ENVITA prichádza v tú správnu dobu, kedy nás štátne organizácie zaplavujú množstvom ohlasovacích povinností a hlásení.
  Tento program nám celú túto administratívnu činnosť veľmi uľahčil. Najviac si cením to, že je nesmierne progresívny, ľudia ktorí na ňom pracujú s nami neustále komunikujú a snažia sa nám vyjsť v ústrety vo všetkých smeroch. Vždy nám ochotne poradia a nájdu vyhovujúce riešenie. Doporučujem vrelo každému, aby si program ENVITA vyskúšal. Ako sa hovorí, kto nevyskúša, nepochopí. Na základe mojej skúsenosti sa môžem vyjadriť len v superlatívach. Len vďaka programu ENVITA si môžem byť istá, že moje ohlasovacie povinnosti sú správne vyplnené, nakoľko spoločnosť INISOFT zaručuje, že program pracuje v súlade s legislatívou."


  Bc. Martina Pavlíková
  referentka odpadového hospodárstva
  KOVOZBER, s.r.o.

 • "Evidenčný program Envita používame od otvorenia Zberného dvora v meste Fiľakovo. Z mojej praxe poznám, keď som evidenciu robil ešte ručne, koľko času som strávil pri vypisovaní evidenčných listov a vedení evidencie. Nakoľko spracovávam evidenciu troch prevádzok, program Envita mi uľahčil moju prácu a skrátil čas potrebný na zadávanie a spracovanie údajov. Program Envita je prehľadný a ľahko sa v ňom vie zorientovať každý. Tlačenie výstupov k ročným výkazom na jedno kliknutie myši je na nezaplatenie. Komfortom je aj pravidelné sledovanie zmien v legislatíve, ktoré je následne doplnené aktualizáciou programu. Samozrejme musím poďakovať aj ústretovým zamestnancom spoločnosti INISOFT, ktorí sú nápomocní kedykoľvek potrebujem poradiť a vedia poskytnúť legislatívnu alebo technickú podporu v programe."

   

  Ing. Rastislav Kolesár
  vedúci pracoviska nakladania so separovanými odpadmi
  Verejnoprospešné služby, Fiľakovo

 • "Naša spoločnosť používa softvér ENVITA už od jeho vzniku. Zorientovať sa vo všetkých funkciách bolo naozaj jednoduché napriek tomu, že program ponúka naozaj veľa možností, no najdôležitejšie je prvotné nastavenie číselníkov programu. Potom už program v podstate pracuje sám. Najväčšou výhodou je prepojenie SKLADU a ODPADOV, čo odbúralo náročné vyplňovanie evidenčných listov odpadu a následné sumárne hlásenia pre príslušné úrady. Taktiež oceňujeme prehľadnosť programu vďaka tabuľkovej forme a možnosti opráv zadaných údajov v prípade potreby, tlačové výstupy pre vedenie rôznych štatistík a prehľadu tokov materiálu. V neposlednom rade ochota poradiť a pomôcť zo strany tímu INISOFT je tým najväčším benefitom."

   

  Katarína Špačková
  majiteľka
  MŠ MIKAŠROT s.r.o.

 • "Softvér Envita, ktorý používame od roku 2020 je jednoduchý, intuitívny na ovládanie, prehľadný a poskytuje podrobnú evidenciu. So spoločnosťou Inisoft je veľmi dobrá komunikácia a spolupráca. Maximálna spokojnosť."

   

  Beáta Rošková
  referentka odpadového hospodárstva
  Nemocnica Snina, s.r.o.

 • "V programe sa ľahko orientuje, je prehľadný a zvládnu ho aj úplní začiatočníci. Podpora je veľmi milá a ústretová."

   

  Alžbeta Mikolášová
  referentka odpadového hospodárstva
  Obecný úrad Tuchyňa