485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Aktuálne z INISOFT

 • 14.9.2021ENVIROMANAGEMENT 2021Prijmite pozvanie na jedenásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie s tematickým zameraním na infraštruktúru pre odpadové hospodárstvo, ktorá sa uskutoční v dňoch 4-5. októbra 2021 a na ktoré vystúpi náš pán riaditeľ.
 • 10.8.2021Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia3. ročník školenia: "Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia, 14.09.2021" - prihlasovanie otvorené, neváhajte!
 • 4.6.2021Účasť INISOFT v diskusiách, webinároch, online školeniachMotto: „Práca vyžaduje čím ďalej tým väčšie vzdelanie; vzdelanie čím ďalej tým viac práce.“ Gabriel Laub, český esejista a publicista 1928 - 1998 V zmysle motta sme aj my v INISOFT nezaháľali a dopĺňali si a tiež šírili vedomosti v rámci rôznych online školeniach, webinároch a diskusiách.
 • 7.5.2021Účasť INISOFT v diskusii SME: "Ako naplniť ambiciózne ciele s odpadmi?"Dňa 05.05.2021 sa v štúdiu SME uskutočnila veľmi zaujímavá diskusia so Zuzanou Kovačič Hanzelovou, do ktorej bol pozvaný aj p. Jakuš, riaditeľ spoločnosti INISOFT. Diskusia sa dotkla aj potreby digitalizácia evidencie odpadov pomocou a systému ISOH.
 • 13.4.2021Spôsobiť enviro-delikt je tak jednoduché. Rovnako jednoduché je mu predísť.Viete, že centrálny informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) je základným nástrojom enviropolície a inšpekcie životného prostredia? A viete aj to, že od 1.1.2022 tento nástroj veľmi jednoducho odhalí aj drobné porušenie zákona o odpadoch?

Novinky z legislatívy

 • 28.6.2021Novela zákona o odpadoch prešla prvým čítaním parlamentu - tlačová správa MŽPV pléne Národnej rady SR dnes v prvom čítaní prešla novela zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Za novú legislatívu zahlasovalo 84 poslancov. Legislatíva z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP) zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom, ako aj skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok- informoval o tom portál MŽP: Novela zákona o odpadoch prešla prvým čítaním parlamentu (minzp.sk)
 • 21.1.2021Legislatívne zmeny od 1.1.2021Nové tlačivo Ohlásenia, evidencia pôvodu odpadu, evidencia výrobkov a materiálov zo zhodnotenia odpadu a iné novinky, ktoré sú v platnosti od 1.1.2021 sme premietli do ENVITA
 • 27.3.2020ISOH JE TU A S NÍM AJ NEMÁLO ZMIENJe tu a volá sa ISOH. Nájdete ho na www.isoh.gov.sk. Úplne nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) bude od 1. januára 2021 slúžiť na zber dát priebežnej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. Mnohí však netušia, že od 1. januára 2021 budú musieť do tohto systému odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu. Týmto sa prekvapenia iba začínajú. Poďme si ich teda radšej predstaviť už teraz, aby nás nezaskočili na poslednú chvíľu.
 • 2.1.2018Nový rok 2018 s novinkami aj v legislatíve odpadového hospodárstva.Dňa 21. decembra 2017, bolo vydaných v zbierke zákonov, päť noviel vyhlášok týkajúcich sa odpadového hospodárstva.
 • 1.6.2017Zákon o odpadoch môžete pripomienkovať do 14. júnaMŽP predložilo návrh novely zákona o odpadoch.

Novinky zo softvéru

 • 14.9.2021Verzia ENVITA 2.1.0Nová verzia ENVITA 2.1.0 združuje v sebe vylepšenia aj z verzie 2.0.5 a aj z verzie 2.1.0, ktoré boli kôli krátkosti času medzi ich vydaním zlúčené.
 • 11.6.2021Nová verzia ENVITA 2.0.4Nová verzia ENVITA 2.0.4 má výrazne vylepšený modul Import/Export, vrátane možnosti prenosu odpadovej evidencie medzi programami ENVITA a nové funkcionality najmä v module Odpady.
 • 13.4.2021Modul ILNO (identifikačné listy nebezpečného odpadu)Súčasťou softvéru ENVITA je už aj modul ILNO
 • 8.4.2021Nová verzia ENVITA 2.0.3Nová verzia ENVITA 2.0.3 už obsahuje aj evidenciu výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu.
 • 12.1.2021Verzia ENVITA pre evidenčný rok 2021Nová verzia ENVITA 2.0.1.21848, ktorá reaguje na nové legislatívne zmeny v evidencii odpadov a zároveň mení spôsob registrácie programu.