485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Aktuálne z INISOFT

 • 20.8.20202. ročník školenia: "Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia, 29.09.2020" - prihlasovanie otvorené, neváhajte!Vážené dámy, vážení páni, s radosťou Vás pozývame na 2. ročník odborného školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a rôznych iných zdravotníckych zariadení, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov. Školenie sa uskutoční dňa 29.09.2020 v Banskej Bystrici v hoteli DIXON. Jeho odborným garantom je Ing. Peter Gallovič, expert na oblasť odpadového hospodárstva SR.
 • 15.7.2020Povinná evidencia výrobkov z odpadovZrejme ste už venovali pozornosť zmenám v zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z s účinnosťou od 1.1.2021, o ktorých sme sa Vás informovali prednedávnom. Postrehli ste však aj novinku v zákone s účinnosťou od 1.7.2020? Je ňou novelizovaný § 17 písm. m), ktorý pribudol ako povinnosť pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov: "plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.“
 • 20.6.2020Pokuty v odpadovom hospodárstveViete o tom, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila na úseku odpadového hospodárstva v roku 2019 pokuty vo výške 335.950 EUR, pričom druhú najvyššiu pokutu 20.000 EUR dostala obec s počtom necelých 3.000 obyvateľov? Jedným z dôvodov tejto pokuty bolo aj nesprávne plnenie evidenčných a ohlasovacích povinností.
 • 6.5.2020Zmena sídla INISOFT s.r.o. z Bratislavy do Banskej BystriceVážení zákazníci, partneri a dodávatelia, dovoľujeme si Vás informovať o zmene sídla našej slovenskej spoločnosti, ktorá nastala k 6.5.2020.
 • 2.4.2020Aj my fungujeme v obmedzenom režime, no sme tu stále pre Vás.Neváhajte využiť služby našich konzultantov k praktickým online ukážkam používania softvérových produktov.

Novinky z legislatívy

 • 27.3.2020ISOH JE TU A S NÍM AJ NEMÁLO ZMIENJe tu a volá sa ISOH. Nájdete ho na www.isoh.gov.sk. Úplne nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) bude od 1. januára 2021 slúžiť na zber dát priebežnej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. Mnohí však netušia, že od 1. januára 2021 budú musieť do tohto systému odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu. Týmto sa prekvapenia iba začínajú. Poďme si ich teda radšej predstaviť už teraz, aby nás nezaskočili na poslednú chvíľu.
 • 2.1.2018Nový rok 2018 s novinkami aj v legislatíve odpadového hospodárstva.Dňa 21. decembra 2017, bolo vydaných v zbierke zákonov, päť noviel vyhlášok týkajúcich sa odpadového hospodárstva.
 • 1.6.2017Zákon o odpadoch môžete pripomienkovať do 14. júnaMŽP predložilo návrh novely zákona o odpadoch.
 • 11.5.2017Novinky v zákone o odpadochSpoplatnenie plastových tašiek je iba jednou z mnohých zmien.
 • 2.2.2017Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2017Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností vo februári 2017, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Novinky zo softvéru

 • 2.9.2020Nová verzia programu ENVITA 1.2.8 (20213)Vydali sme novú verziu programu ENVITA 1.2.8.20213, ktorá v module Sklad a Obchod prináša viaceré vylepšenia ovládaní klávesovými skratkami, upravené tlačové zostavy a upravené prehľady Rozvážených a Neúplných skladových dokladov. Upravili sme prehľad všetkých odpadov v module Odpady a zlepšili sme formulár pre zadávanie Služieb v module Sklad a Obchod.
 • 27.7.2020Nová verzia programu ENVITA 1.2.6 (19719)Vydali sme novú verziu programu ENVITA 1.2.6.19719, ktorá v module Sklad a Obchod prináša nové možnosti režimov tvorby odpadovej evidencie (vrátane rôznych možností ich kombinácie), prehľady rozvážených skladových dokladov, úpravy vo vybraných tlačových zostavách skladových a niekoľko ďalších užívateľských vylepšení. V module Odpady sme upravili prácu s dávkami odpadov bez zobrazenia jednotlivých kariet a pridali sme zariadenie typu Skládka, vrátane potrebných tlačových zostáv.
 • 12.6.2020Nová verzia programu ENVITA 1.2.4 (18934)Vydali sme novú verziu programu ENVITA 1.2.4.18934, ktorá prináša rozšírenie pravidiel generovania partnerskej evidencie, exporty prehľadov vo formáte Excel, nový modul pre evidenciu váženia a prepojenie s vážnou jednotkou pre priame váženie a ďalšie užívateľské vylepšenia.
 • 16.3.2020Nová verzia programu ENVITA 1.2.3 (18256)Vydali sme novú verziu programu ENVITA 1.2.3.18256, ktorá prináša nové odpadárske prehľady a tlačové zostavy, rozšírené možnosti fakturácie, nový formulár pre zhodnocovanie viacerých položiek a ďalšie užívateľské vylepšenia.
 • 11.11.2019Nová verzia programu ENVITA 1.2.2 (17636)Vydali sme novú verziu programu ENVITA 1.2.2 (17636)