485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Aktuálne z INISOFT

Novinky z legislatívy

  • 21.1.2021Legislatívne zmeny od 1.1.2021Nové tlačivo Ohlásenia, evidencia pôvodu odpadu, evidencia výrobkov a materiálov zo zhodnotenia odpadu a iné novinky, ktoré sú v platnosti od 1.1.2021 sme premietli do ENVITA
  • 27.3.2020ISOH JE TU A S NÍM AJ NEMÁLO ZMIENJe tu a volá sa ISOH. Nájdete ho na www.isoh.gov.sk. Úplne nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) bude od 1. januára 2021 slúžiť na zber dát priebežnej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. Mnohí však netušia, že od 1. januára 2021 budú musieť do tohto systému odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu. Týmto sa prekvapenia iba začínajú. Poďme si ich teda radšej predstaviť už teraz, aby nás nezaskočili na poslednú chvíľu.
  • 2.1.2018Nový rok 2018 s novinkami aj v legislatíve odpadového hospodárstva.Dňa 21. decembra 2017, bolo vydaných v zbierke zákonov, päť noviel vyhlášok týkajúcich sa odpadového hospodárstva.
  • 1.6.2017Zákon o odpadoch môžete pripomienkovať do 14. júnaMŽP predložilo návrh novely zákona o odpadoch.
  • 11.5.2017Novinky v zákone o odpadochSpoplatnenie plastových tašiek je iba jednou z mnohých zmien.

Novinky zo softvéru

  • 12.1.2021Verzia ENVITA pre evidenčný rok 2021Nová verzia ENVITA 2.0.1.21848, ktorá reaguje na nové legislatívne zmeny v evidencii odpadov a zároveň mení spôsob registrácie programu.
  • 3.12.2020Nová verzia programu ENVITA 1.2.15 (21040)Nová verzia programu ENVITA 1.2.15.20213 v module Sklad a Obchod obsahuje možnosť evidencie odovzdávajúcej fyzickej osoby na skladových dokladov...
  • 2.9.2020Nová verzia programu ENVITA 1.2.8 (20213)Vydali sme novú verziu programu ENVITA 1.2.8.20213, ktorá v module Sklad a Obchod prináša viaceré vylepšenia ovládaní klávesovými skratkami, upravené tlačové zostavy a upravené prehľady Rozvážených a Neúplných skladových dokladov. Upravili sme prehľad všetkých odpadov v module Odpady a zlepšili sme formulár pre zadávanie Služieb v module Sklad a Obchod.
  • 27.7.2020Nová verzia programu ENVITA 1.2.6 (19719)Vydali sme novú verziu programu ENVITA 1.2.6.19719, ktorá v module Sklad a Obchod prináša nové možnosti režimov tvorby odpadovej evidencie (vrátane rôznych možností ich kombinácie), prehľady rozvážených skladových dokladov, úpravy vo vybraných tlačových zostavách skladových a niekoľko ďalších užívateľských vylepšení. V module Odpady sme upravili prácu s dávkami odpadov bez zobrazenia jednotlivých kariet a pridali sme zariadenie typu Skládka, vrátane potrebných tlačových zostáv.
  • 12.6.2020Nová verzia programu ENVITA 1.2.4 (18934)Vydali sme novú verziu programu ENVITA 1.2.4.18934, ktorá prináša rozšírenie pravidiel generovania partnerskej evidencie, exporty prehľadov vo formáte Excel, nový modul pre evidenciu váženia a prepojenie s vážnou jednotkou pre priame váženie a ďalšie užívateľské vylepšenia.