485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

K našim softvérovým produktom poskytujeme tieto administratívne služby:

Prevod licencie

  • Všetky licencie INISOFTware, poskytujeme našim užívateľom v súlade s Autorským zákonom, za podmienok stanovených v licenčnej zmluve ako nevýhradné, s územným rozsahom obmedzeným na územie Slovenskej republiky a s časovým rozsahom obmedzeným na dobu trvania autorských práv.
  • Užívateľ má možnosť všetky svoje práva v rámci licenčnej zmluvy trvalo previesť na iného majiteľa, ktorý je ovládajúcou alebo ovládanou osobou / obchodnou spoločnosťou pôvodného majiteľa. Ďalej sa možnosť tohoto prevodu licencie vzťahuje na spoločnosti, ktoré prešli transformáciou alebo fúziou. Prevod je možné realizovať na základe vyplnenia a zaslania žiadosti  o prevod licencie, kde obe strany (pôvodný a nový nadobúdateľ licencie) svojím podpisom potvrdzujú súhlas s týmto prevodom.
  • Formulár so žiadosťou môžete stiahnuť tu.
  • Za prevod licencie je účtovaný manipulačný poplatok 40 € (bez DPH).
  • Po prevedení prevodu licencie sa pôvodný majiteľ zaväzuje zo svojích počítačov celkovo odstrániť všetky nainštalované produkty podľa rozsahu prevedenej licencie.

Pasivácia licencie

Ak nechcete využívať zakúpenú licenciu, môžete jej pasivovať. K pasivované licencii nie sú účtované servisné poplatky. O pasivovanú licenciu ale neprichádzate. Môžete jej kedykoľvek aktivovať.

Aktivácia licencie

Pasivovanú licenciu môžete aktivovať a príslušný program tak začať znova využívať. Za aktiváciu licencie je účtovaný manipulačný poplatok.

Vytvorenie "papierového" dokumentu (servisnej zmluvy, dodatku, ...)

Ako rada iných spoločností aj my cítime zodpovednosť k životnému prostrediu. Preto preferujeme automatizovanú elektronickú komunikáciu. Každým dokumentom, ktorý nemusíme vytlačiť a môžeme ho automaticky spracovať, chránime životné prostredie. Ak napriek tomu trváte na uzavretie zmluvy alebo vytvorenie dodatku k už existujúcej zmluve v listinnej podobe, môže to byť aj PDF súbor zaslaný e-mailom, ktorý sa musí vytlačiť a podpísať, samozrejme Vášmu prianiu vyhovieme. Za tento úkon si však účtujeme manipulačný poplatok.

Vytvorenie neštandardného znenia zmluvy / dodatku

Na základe Vami zaslaného písomného požiadavke na vykonanie zmien v nami predloženom texte zmluvy / dodatku (neštandardné znenie zmluvy / dodatku) účtujeme poplatok za náklady spojené s vykonanými právne úkony. Na tento administratívny poplatok budete vždy pred začatím úprav zmluvy / dodatku písomne upozornení. Pozn .: Netýka sa úprav identifikačných údajov objednávateľa.

 

Ceník

Typ službyCena*
Manipulačný poplatok (poštovné a balné)7 EUR
Prevod licencieod 75 EUR **
Pasivácia licencie0 EUR
Aktivácia licence20 EUR ***
Vytvorenie "papierového" dokumentu (servisnej zmluvy, dodatku, ...)20 EUR
Vytvorenie neštandardného znenia zmluvy / dodatku200 EUR

*Ceny sú uvedené bez DPH.
** Cena za prevod licencie je stanovená ako 50% ceny servisnej zmluvy, min. 75 EUR.
***K cene poplatku za aktiváciu pasivovanej licencie je pripočítaná časť ročného servisného poplatku. Jedná sa o 60% ceny ročnej servisnej podpory danej licencie (programu a modulov) za každý rok od okamihu pasivácie.