485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

ENVITA Obaly

Program ENVITA Obaly vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Pomocou modulu Obaly môžete do programu zapisovať obaly uvádzané na trh a množstvo odpadov z týchto obalov. Z vytvorenej evidencie môžete vytlačiť ročné Ohlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike. K dispozícii je číselník materiálov a tiež modul Výrobky, ktorý umožňuje automatické generovanie evidencie iba zadaním množstva výroby.

Po vyplnení nasledujúceho formulára začne sťahovanie súboru ...

Prosíme o vyplnenie Vašich údajov. Pre všetkých registrovaných záujemcov o programy rady INISOFTware pravidelne pripravujeme cenovo zvýhodnené ponuky.

V tejto evidencii môžete do programu zapisovať obaly uvádzané na trh a množstvo odpadov z týchto obalov. Z vytvorenej evidencie môžete vytlačiť ročné Ohlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike, plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov.

Vzhľad programu

V rámci zákona

Program vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov (Vyhlášky MŽP SR: č. 366/2015 Z.z., č. 371/2015 Z.z. a ďalšie).

Čo program obsahuje?

Pomocou modulu Obaly môžete do programu zapisovať obaly uvádzané na trh a množstvo odpadov z týchto obalov. Z vytvorenej evidencie môžete vytlačiť Ohlásenie o zbere odpadov z obalov spolu s ročným Ohlásením o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike. K dispozícii je číselník materiálov a komodít. 

Viete, že... ?

  • Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je potrebné mať Ministerstvom udelenú autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
  • Spoločnosť, registrovaná v niektorom registri, ktorý je vedený Ministerstvom (t.j. Register pre batérie a akumulátory, Register výrobcov elektrozariadení, Register povinných osôb pre obaly), sa nemusí znovu registrovať.
  • Je potrebné oznámiť Ministerstvu spôsob plnenia vyhradených povinností, t.j. individuálne plnenie alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcu.
ENVITA

ENVITA je základné prostredie pre tvorbu komplexného informačného systému. Tento modul zaisťuje samotný chod systému. Všetko je riešené s využitím modernej technológie  NET a MS SQL. Vďaka tejto pokrokovej technológii je možné tvoriť klasické desktopové programy, ale tiež ich pripravovať pre možnosť prechodu na webové aplikácie.

ZADARMO

Subjekty

Jedná sa o centrálny adresár pre vedenie potrebných údajov o všetkých subjektov, s ktorými prídete do styku.

  • Previazanosť so všetkými agendami
  • Obsahuje základné číselníky (ulice, PSČ, štát, ZÚJ)

ZADARMO

Obaly

Základný modul pre evidenciu obalov. V tejto evidencii môžete do programu zapisovať obaly uvádzané na trh a množstvo odpadov z týchto obalov.

  • Možnosť tlače ročného Ohlásenia o obaloch uvedených na trh alebo do obehu.
  • Plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

Cena od 99,-€

Doporučujeme obstaranie modulu Obaly spolu s modulom Výrobky – získate tak automatické generovanie evidencie iba zadaním množstva výroby!

Akčná cena balíčka Obaly a Výrobky od 99,-€

Výrobky

Obstaraním tohto modulu získate automatické generovanie evidencie iba zadaním množstva výroby!

Tento modul je možné zakúpiť iba s modulom Obaly!

Cena od 49,-€

Doporučujeme obstaranie modulu Obaly spolu s modulom Výrobky – získate tak automatické generovanie evidencie iba zadaním množstva výroby!

Akčná cena balíčka Obaly a Výrobky od 99,-€

Objednávka

Poptejte riešenie priamo pre Vás!

+421 (0) 221 028 111

zavolajte nám

pondelok až piatok

8:00 - 16:00

KONTAKTUJTE NÁS

OBCHOD@INISOFT.SK