485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Kto sme

Spoločnosť INISOFT s.r.o. sa zaoberá vývojom a následnou implementáciou špecializovaného softvéru. Naše programy sú v ENVIRO rezorte najrozšírenejšie v Českej republike, kde prenikajú do celého  systému odpadového hospodárstva.

 

Naše služby v Českej republike dodávame vo forme softvéru, školenia a poradenstva pôvodcom a oprávneným osobám, ktorí vedú priebežnú evidenciu odpadov a ohlasujú ročné Ohlásenie o odpadoch a ďalšie údaje do systému ISPOP. Softvér a služby poskytujeme aj štátnej správe - všetky obce s rozšírenou pôsobnosťou (obdoba okresov v SR) využívajú náš softvér na spracovanie ročných Ohlásení o odpadoch zo systému ISPOP. Rovnakú softvérovú podporu poskytujeme všetkým krajským úradom pri ich práci v rámci systému odpadového hospodárstva.

 

Vrcholom systému odpadového hospodárstva v ČR je potom centrálny systém Ministerstva životného prostredia – ISOH, ktorý sme kompletne vyvinuli a pre MŽP ho v plnej miere spravujeme. Aktuálne pracujeme na zásadnej zákazke na rozvoji systému ISPOP, kde zavádzame kompletnú elektronizáciu ohlasovania evidencie prepravy nebezpečných odpadov. Viac o našom pôsobení v Českej republike nájdete na stránkach www.inisoft.cz.

Naša vízia

Udržať pozíciu poskytovateľa najrozšírenejšieho špecializovaného programu pre evidenciu odpadov v ČR a s naším jedinečným know-how rozšíriť spektrum poskytovaného softvéru a služieb na ďalšie oblasti životného prostredia aj v Slovenskej republike a na území štátov EÚ. Súbežne rozvíjať sekciu zákazníckeho softvéru na mieru aj pre iné odvetvia a získať ďalších spokojných zákazníkov.

Odbornosť

V odbore špecializovaného vývoja a implementácie softvérových produktov v ENVIRO oblasti pôsobíme už vyše 20 rokov a ponúkame softvér a služby, ktoré pomáhajú plniť našim zákazníkom ich legislatívne povinnosti. Sledujeme trendy vo vývoji softvéru, využívame a odovzdávame Vám len také nástroje, ktoré sú dlhodobo udržateľné, zaistia Vám vysoký výkon a čo možno najjednoduchšiu údržbu softvéru.

 

Interne a externe spolupracujeme s najskúsenejšími odborníkmi v predmetnej problematike. Stratégia riadenia pracovníkov (zamestnancov) v našej spoločnosti smeruje k udržaniu a posilnení vysokej úrovni vedomostí a skúseností z odboru IT a Odpadového hospodárstva.

 

 

Miľníky našej histórie

 • 2016

  Vytvorili sme prvý modul IS ENVITA pre evidenciu odpadov a obalov. Tiež sme spustili nové webové stránky a je nás v tíme už 45!

 • 2015

  Pre tento rok sme si pripravili webovú aplikáciu chemistr.cz.

 • 2012

  Oslavujeme 20 rokov existencie programu EVI 8, po usilovnom vývoji (.NET) na trh uvádzame program Envita Ovzdušie a opäť sa sťahujeme, tentoraz už do terajšieho sídla v ulici Rumjancevova.

 • 2009

  Založili sme pobočku INISOFT na Slovensku.

 • 2005

  Vďaka neustálemu rozvoju a rastúcemu dopytu sa rozrastáme, je nás v tíme už 10.

 • 2003

  Vývoj ide na plné obrátky, prichádzame s prevádzkovým programom SKLAD Odpadů 8.

 • 2001

  Na trh uvádzame novú verziu programu pre evidenciu odpadov - EVI 8.

 • 2000

  Vznik spoločnosti INISOFT s.r.o.® transformáciou strediska softvér firmy INGEO s.r.o. Svojou činnosťou nadviazala na aktivity v oblasti softvéru pre odpady.