Naši partneri

Obchodní partneri

Spoločnosť Asseco Solutions už viac než 25 rokov poskytuje najaktuálnejšie technológie v oblasti najmodernejšieho ERP softvéru.
Spoločnosť d2B s.r.o. sa zaoberá poskytovaním IT služieb a to primárne v oblasti podnikových informačných systémov.

Spoločnosť R ALTRA je českou firmou, zaoberajúcou sa telemetrickými systémami. Originálnou platformou tejto spoločnosti je produkt PROTANK DYNAMICS, ktorý je určený pre tvorbu komplexných logistických informačných systémov v oblasti riadenia zdrojov vozového parku.
Spoločnosť EKOSPLUS s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia od roku 1995.
Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín (ďalej tiež ako „ANSDS“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich na Slovensku, ale aj mimo územia Slovenska, v oblasti nakladania s kovovým šrotom a druhotnými surovinami (výkup, zber, predaj a veľkoobchod s odpadmi a šrotom) a tiež v oblasti zhodnocovania a spracovania kovových odpadov.

 

Komunikační partneri

Naša spoločnosť inzeruje a publikuje svoje odborné články na týchto portáloch:

 Odpady-portal
Výsledek obrázku pro enviweb Enviweb
 Časopis Odpady
Výsledek obrázku pro odpadové fórum Odpadové fórum
Výsledek obrázku pro třetí ruka Třetí ruka
Výsledek obrázku pro průmyslová ekologie Průmyslová ekologie