485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Obchodní partneri

Spoločnosť Asseco Solutions už viac než 25 rokov poskytuje najaktuálnejšie technológie v oblasti najmodernejšieho ERP softvéru.
Spoločnosť d2B s.r.o. sa zaoberá poskytovaním IT služieb a to primárne v oblasti podnikových informačných systémov.

ELTE GPS je poľský dodávateľ telemetrických zariadení, ktoré s napojením na náš systém ENVITA umožňujú zabezpečiť automatizáciu systémov pre evidenciu odpadov, nádob, zvozových trás, váženie odpadov a optimalizáciu procesov pri realizácii zvoze komunálnych aj priemyselných odpadov. Služieb tejto spoločnosti využíva viac ako 400 zvozových spoločností u viac ako 10 tis. zvozových vozidiel, ktoré obsluhujú viac ako 2 mil. nádob s RFID čipmi.
Spoločnosť EKOSPLUS s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia od roku 1995.
Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín (ďalej tiež ako „ANSDS“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich na Slovensku, ale aj mimo územia Slovenska, v oblasti nakladania s kovovým šrotom a druhotnými surovinami (výkup, zber, predaj a veľkoobchod s odpadmi a šrotom) a tiež v oblasti zhodnocovania a spracovania kovových odpadov.
Spoločnosť VIS Plus je slovenskou firmou, zaoberajúcou sa tvorbou a dodánim firemného informačného systému FIS. Hlavnou výhodou tohto dodávateľa a jeho systému je unikátny systém implementačných nástrojov, ktorý umožňuje veľmi rýchle prispôsobenie procesne-evidenčným potrebám a integracím s inými systémami ako je ENVITA od našej spoločnosti.
Eversheds Sutherland patrí medzi 10 najväčších advokátskych kancelárií na svete a poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach hospodárskeho práva. Bratislavská pobočka sa vyznačuje hlbokou expertízou v oblasti práva životného prostredia, energetiky, pracovného práva a compliance, za čo získala už opakovane slovenské aj medzinárodné ocenenia.

 

Komunikační partneri

Naša spoločnosť inzeruje a publikuje svoje odborné články na týchto portáloch:

 Odpady-portal
 Časopis Odpady od Wolters Kluwer
 Ropoaobce od Wolters Kluwer
Výsledek obrázku pro enviweb Enviweb
 Časopis Odpady
Výsledek obrázku pro odpadové fórum Odpadové fórum
Výsledek obrázku pro třetí ruka Třetí ruka
Výsledek obrázku pro průmyslová ekologie Průmyslová ekologie