485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Referencie

"Program ENVITA je spracovaný do prehľadných tabuliek, v ktorých sú zapracované aktualizované zákony, smernice, vyhlášky, ktoré sa dynamicky menia a je veľmi náročné sledovať tieto zmeny v čase. Tento program umožňuje všetky zákonom nariadené výstupy, napr. formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním.
Doposiaľ bola evidencia odpadov vedená prácne v excelovských tabuľkách, ktoré bolo potrebné neustále prispôsobovať a pretvárať podľa daných okolností a druhov odpadov. Pri spracovaní veľkého rozsahu podkladov sme museli pracovať pomalšie a mať zvýšenú pozornosť, aby nedochádzalo k chybám a zároveň to bol tlak na sústredenie, pozornosť a čas.
Preto prácu s programom ENVITA veľmi oceňujeme a vítame. Zároveň vyzdvihujeme podporu z firmy, ktorá  je ústretová a nápomocná, čo pri každodennom plnení množstva povinností je neoceniteľnou službou."

Ing. Dagmara Bavolyár Skladaná
referent pre životné prostredie
Magistrát mesta Košice

"V evidenčnom softvéri ENVITA používam dva roky modul Odpady. Za dva roky mi výrazne ušetril môj pracovný čas, nakoľko vedenie evidencií a ohlásení je pri súčasne nastavenej platnej legislatíve administratívne náročné. Mesačne vediem evidencie momentálne pre štyroch evidentov, nakoľko mestu pribudlo zariadenie na zhodnocovanie a taktiež ďalší zberný dvor. Pokiaľ by som mala viesť evidencie v exceli ako v minulosti, alebo ručne na predpísaných tlačivách, tak by to pre mňa znamenalo nekonečné hodiny strávené vypĺňaním položiek. Takto za mňa program ENVITA na konci roka na jeden klik spraví všetko potrebné. Vysoko si taktiež cením profesionalitu a ochotu zamestnancov spoločnosti, ktorí sú mi nápomocní kedykoľvek potrebujem poradiť či už legislatívne alebo technicky."

Bc. Ivica Gajdošová
referentka odpadového hospodárstva
Mestský úrad Senec

"Pracujem 30 rokov ako vedúca dopravy a odpadového hospodárstva. Je to náročná práca, ktorá si vyžaduje veľa času, energie, pozornosti a sústredenia. Evidenciu odpadov som robila ručne ako napr. vytváranie rôznych excelovských tabuliek. Bolo to veľmi neprehľadné, náročné na čas a s častými chybami. Odkedy nám bol predstavený program ENVITA, moja práca sa mi uľahčila o 100 %. Do práce chodím s radosťou a s pocitom, že všetko robím správne.  Program ENVITA si neviem vynachváliť, je to veľká pomoc počas celého roka a zároveň na konci obdobia, kedy mám kliknutím na jedno tlačítko všetky výkazy, ktoré som pracne robievala ručne celé mesiace. Samozrejme nesmiem zabudnúť na bezhraničnú ochotu a pomoc pracovníkov, ktorí mi vždy odborne poradili, pomohli a všetko skontrolovali. Zdvôrazňujem slovo "bezhraničnú", pretože mi pomáhali počas ich voľna a dokonca aj počas ich práce neschopnosti. Som veľmi vďačná môjmu zamestnávateľovi, že mi program ENVITA zabezpečil."


Mária Vargová
referentka odpadového hospodárstva
Technické služby mesta Galanta

"Spoluprácu so spoločnosťou INISOFT hodnotíme veľmi pozitívne. Program ENVITA Odpady je komfortný, priateľský pre užívateľa a aktívne sleduje zmeny v legislatíve o odpadoch. Program umožňuje nielen priebežne viesť evidenciu odpadov, ale na jeden klik aj tlačové výstupy, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, čo je neoceniteľná pomoc v prostredí rýchlo meniacej sa legislatívy. Zamestnanci firmy Inisoft sú ochotní nielen pomôcť s bežnými problémami v rámci vedenia odpadového hospodárstva, ale organizujú aj školenia šité na mieru daného subjektu podľa jeho oblasti pôsobnosti, ako napr. zdravotníctvo."

PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA
Riaditeľ a Manažér IMS
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Bratislava n.o.

Spoločnosť FCC používa naše programy v Českej aj Slovenskej republike.

"Spolupráci se společností INISOFT jsme vyhodnotili jako vysoce úspěšnou. Charakteristickým rysem je pro ni pružnost reakce na případné změny, profesionalita a osobní přístup k zákazníkovi."

Vladimír Fuchs
oddělení EDV
FCC Česká republika, s.r.o.

Vyjadrenie spokojnosti nášho váženého klienta v ČR:

„Se společností INISOFT spolupracujeme k naší plné spokojenosti již řadu let. Programy EVI 8 využíváme k plnění všech evidenčních a ohlašovacích povinností vyžadovaných zákonem o odpadech a to nejen pro naši společnost, ale též i pro naše klienty. Provozní program SKLAD Odpadů nám usnadňuje a optimalizuje provoz na našich vybraných zařízeních. Neodmyslitelnou součástí naší spolupráce je také pravidelné vzdělávání naší společnosti v oblasti aktuální legislativy a to právě prostřednictvím lektorů společnosti INISOFT."

Ing. Petra Kuntová
project manager
AVE odpadové hospodářství s.r.o.

"Vďaka práci v programe Envita mi evidencia odpadov nezaberá veľa času. Oceňujem najmä možnosť neustálej sumárnej kontroly množstiev prijatého a množstiev odovzdaného odpadu, čo mi umožňuje rýchlo nájsť nesprávne zadanú položku.  Program je jednoduchý a prehľadný. Mám istotu, že výstupné evidenčné listy a ročné ohlásenie sú vždy na aktuálnom tlačive a nemusím stále pátrať, či sa náhodou opäť nezmenilo tlačivo ohlásenia. Podávanie ohlásenia nikdy nebolo jednoduchšie."

 

Gabika Mikovínyová
referentka odpadového hospodárstva
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

"Naša spoločnosť používa softvér ENVITA už od jeho vzniku. Zorientovať sa vo všetkých funkciách bolo naozaj jednoduché napriek tomu, že program ponúka naozaj veľa možností, no najdôležitejšie je prvotné nastavenie číselníkov programu. Potom už program v podstate pracuje sám. Najväčšou výhodou je prepojenie SKLADU a ODPADOV, čo odbúralo náročné vyplňovanie evidenčných listov odpadu a následné sumárne hlásenia pre príslušné úrady. Taktiež oceňujeme prehľadnosť programu vďaka tabuľkovej forme a možnosti opráv zadaných údajov v prípade potreby, tlačové výstupy pre vedenie rôznych štatistík a prehľadu tokov materiálu. V neposlednom rade ochota poradiť a pomôcť zo strany tímu INISOFT je tým najväčším benefitom."

 

Katarína Špačková
majiteľka
MŠ MIKAŠROT s.r.o.