485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Online podpora - vzdialený prístup

Klientsky modul TeamViewer Quicksupport umožňuje jednorazový vzdialený prístup k Vašej pracovnej stanici a slúži k ľahšiemu riešeniu technických problémov a požiadaviek. Po oznámení prístupových údajov a nadviazanie spojenia bude mať pracovník technickej podpory spoločnosti INISOFT možnosť vidieť spoločne s Vami plochu Vášho monitoru a ovládať v prípade potreby klávesnicu a myš počítača. Spojenie sa vyznačuje vďaka šifrované komunikácii vysokým stupňom bezpečnosti.

Pokyny pre použitie:

  1. Na konci tejto stránky je umiestnený odkaz pre stiahnutie programu, na ktorý kliknite. Program možno spustiť priamo z daného umiestnenia, alebo si ho môžete stiahnuť do počítača (napr. Na plochu) pre prípad opakovaného použitia.
  2. Po spustení sa zobrazí toto okno:

  1. Nadiktujte pracovníkovi technickej podpory údaje ID a Password a počkajte na spojenie.
  2. Počas aktívneho spojenia je v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazené vysúvací informačné okienko. Ak sa zobrazuje iba lišta so šípkou, okienko sa vyvolá poklepnutím na šípku.

  1. Spojenie je možné kedykoľvek ukončiť stlačením krížika v tomto okienku.
  2. Po ukončení spojenia už pracovník technickej podpory nemá k Vášmu počítaču prístup. Nové spojenie je možné nadviazať iba opakovaním celého postupu vrátane nadiktovaniu nových údajov ID a Password.
  3. Priebeh celého spojenie je z bezpečnostných dôvodov nahrávaný a archivovaný.

Súhlas s podmienkami používania a stiahnutia softvéru pre vzdialený prístup

Súhlasom s týmto vyhlásením a používaním programu TeamViewer umožňuje zástupcovi spoločnosti (ďalej len "Klient") a pracovníkovi technickej podpory spoločnosti INISOFT, s.r.o. (ďalej len "Poskytovateľ") začať a vykonať službu pripojenia a vzdialené ovládanie koncovej stanice klienta (ďalej len "Služba") , pričom Klient súhlasí s použitím tejto Služby a súhlasom s týmto vyhlásením ďalej potvrdzuje, že si službu sám a s vedomím všetkých súvisiacich skutočností vyžiadal.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby s maximálnou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu poskytovania Služby dozvie, a ďalej sa zaväzuje bez vedomia a výslovného súhlasu Klienta nemeniť, nekopírovať ani nemazať žiadne súbory na počítačovej stanici Klienta.

Poskytovateľ je oprávnený zaobstarať o priebehu poskytnutie Služby evidenčné elektronický záznam a Klient súhlasom s tým to vyhlásením s touto skutočnosťou súhlasí. Klient podpisom tohto vyhlásenia ďalej súhlasí s tým, že zodpovednosť za priebeh poskytnutie Služby má výlučne klient. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody alebo straty, ktoré Klient utrpí v súvislosti s poskytnutím Služby. Zodpovednosť za to, že Služba bude použitá len v súlade s platnými zákonmi, leží výhradne na Klientovi.

Ukončením Služby (uzatvorením spojenia) je poskytovanie Služby nenávratne ukončené a pre jej obnovenie je nutný nový súhlas Klienta s týmito podmienkami.

Súhlasím s uvedenými podmienkami
a chcem stiahnuť softvér pre vzdialený prístup