485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

05.10.2023, webinár: "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov", 3.ročník

19.9.2023
Pozvánka na webinár, ktorý je určený pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

Vážené dámy, vážení páni,

prevádzkujete zariadenia na zber odpadov, zberné dvory, zariadenia na zhodnotenie odpadov (napr. recykláciou, lisovaním, drvením alebo kompostovaním) alebo ste prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie?

Viete, aké povinnosti sa zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok pre Vás zmenili alebo sa zmenia v dohľadnom čase? 

Vyplývajú vám povinnosti z aktuálne platných predpisov voči OZV alebo MŽP SR a neviete ich uchopiť? Dotýka sa Vás nariadenie o batériách a odpadových batériách?

Radi vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky v tomto webinári, ktorý sme pre vás pripravili spolu s expertom na odpadové hospodárstvo SR.

 

S radosťou Vás pozývame na 3. ročník odborného online školenia, špeciálne určeného pre zástupcov spoločností, ktoré nakladajú s odpadmi (zberové spoločnosti, technické služby, prevádzkovatelia zariadení na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu a pod.).

Webinár sa uskutoční dňa 05.10.2023 o 9:00. Jeho odborným garantom je Ing. Peter Gallovič, expert na oblasť odpadového hospodárstva SR.

Venovať sa budeme výkladu aktuálnej legislatívy s dôrazom na objasnenie Vašich povinností.

Súčasťou webinára bude diskusia a aj praktická ukážka plnenia evidenčných povinností v elektronickej podobe.

 

Predpokladaná dĺžka trvania je cca 3 hodiny. 

 

Štandardný účastnícky poplatok je 99 EUR (bez DPH).

 

Prihlásiť sa je možné na - PRIHLÁŠKA

 

Chceli by sme Vám ponúknuť jedinečnú možnosť vopred nám poslať Vaše otázky, ktoré by ste si potrebovali vyjasniť (či už sú určené na Ing. Petra Galloviča alebo na zástupcov INISOFT-u).

Ak nám ich pošlete v odpovedi na tento mail najneskôr do 30.09.2023, radi ich zahrnieme do programu webinára. 

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: obchod@inisoft.sk.