ENVITA SKLAD a OBCHOD

PRIPRAVUJEME!

Do prostredia ENVITA pripravujeme komplexné riešenie agendy Skladového hospodárstva pre zavedenie do prevádzky na ľubovoľné zariadenie pre nakladanie s odpadmi.

Program ENVITA SKLAD a OBCHOD je určený pre zavedenie do prevádzky na ľubovoľné zariadenie pre nakladanie s odpadmi. Bol vyvíjaný podľa pripomienok užívateľov počas 10-ich rokov a v súčasnosti disponuje mnohými potrebnými funkciami pre splnenie prevádzkových a legislatívnych potrieb vrátane rôznych „špecialít“ pre skládky, spaľovne, zberné dvory, kovošroty, výkupne druhotných surovín, prekládky, triedičky, kompostárne a pod.

Objednávka

Poptejte riešenie priamo pre Vás!

+421 (0) 221 028 111

zavolajte nám

pondelok až piatok

8:00 - 16:00

KONTAKTUJTE NÁS

OBCHOD@INISOFT.SK