485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

09.11.2023, webinár: "Cezhraničný pohyb odpadov - všetko, čo potrebujete vedieť"

17.10.2023
Pozvánka na webinár, ktorý je určený pre všetkých, ktorý riešia vo svojej praxi cezhraničný pohyb odpadov a chcú mať aktuálne informácie priamo od odborníčky na cezhraničnú prepravu Ing. Janky Juríkovej.

Vážené dámy, vážení páni,

dovážate alebo vyvážate v rámci svojej činnosti odpad do Slovenskej republiky alebo zo Slovenskej republiky? Pojmy osoba organizujúca prepravu, žltý zoznam, kód odpadu podľa OECD a iné pojmy z nariadenia o preprave odpadu sú pre Vás stále veľkou neznámou?

Viete, aké povinnosti Vám vyplývajú z Nariadenia o preprave odpadov alebo sa zmenia v dohľadnom čase? Správne vyplnenie príloh nariadenia o preprave odpadu Vám robí vrásky?

Radi vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky v tomto webinári, ktorý sme pre vás pripravili spolu s odborníčkou na cezhraničnú prepravu.

 

S radosťou Vás pozývame na odborné online školenie, špeciálne určeného pre zástupcov spoločností, ktorí vykonávajú cezhraničnú prepravu odpadov.

Webinár sa uskutoční dňa 09.11.2023 o 9:00. Jeho odbornou garantkou je Ing. Jana Juríková, odborníčka na cezhraničnú prepravu, odborný pracovník odboru odpadového hospodárstva MŽP SR.

Venovať sa budeme  aktuálnej legislatíve cezhraničného pohybu odpadov s dôrazom na objasnenie Vašich povinností.

 

Obsahom webinára budú:

 

 • Právna úprava
 • Určenie správneho režimu prepravy
 • Zaradenie odpadu do farebných zoznamov
 • Povoľovacia procedúra – predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas
 • Annex VII/Príloha VII - preprava, ktorá podlieha všeobecným požiadavkám na informácie
 • Zákazy
 • Označovanie vozidiel
 • Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých elektrických a elektronických zariadení, ktoré nie sú odpadom
 • Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom
 • Preprava plastového odpadu
 • Nezákonná preprava odpadov

Súčasťou webinára bude aj diskusia.

 

Štandardný účastnícky poplatok je 99 EUR (bez DPH).

 

 

Prihlásiť sa je možné na - PRIHLÁŠKA

 

Chceli by sme Vám ponúknuť jedinečnú možnosť vopred nám poslať Vaše otázky, ktoré by ste si potrebovali vyjasniť s odbornou lektorkou Ing. Janou Juríkovou. 

Ak nám ich pošlete v odpovedi na tento mail najneskôr do 31.10.2023, radi ich zahrnieme do programu webinára. 

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: obchod@inisoft.sk.