485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

18.10.2022, Webinár: "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov", 2. ročník

30.9.2022
Pozvánka na webinár, ktorý je určený pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

Vážené dámy, vážení páni,

poskytujete svojim zákazníkom službu vo forme zberu odpadov?

Prevádzkujete zberné dvory, zariadenia na zhodnotenie odpadov (napr. lisovaním, drvením alebo kompostovaním) alebo ste prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie?

Viete, aké povinnosti sa zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok pre Vás zmenili alebo sa zmenia v dohľadnom čase? 

 

Radi by sme Vás dňa 18.10.2022 o 9:00 pozvali na 2. ročník online školenia, špeciálne určeného pre zástupcov spoločností, ktoré nakladajú s odpadmi (zberové spoločnosti, technické služby, prevádzkovatelia zariadení na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu a pod.).

Venovať sa budeme výkladu aktuálnej legislatívy s dôrazom na objasnenie Vašich povinností.

Súčasťou webinára bude aj praktická ukážka plnenia evidenčných povinností v elektronickej podobe.

 

Odborným garantom webinára je p. Ing. Peter GallovičE.P.A. spol. s.r.o. 

Súčasťou webinára bude aj diskusia účastníkov s p. lektorom.

Predpodkladaná dĺžka trvania je cca 3 hodiny. 

 

Štandardný účastnícky poplatok je 99 EUR (bez DPH).

Zvýhodnená cena pre zákazníkov INISOFT: 79 EUR (bez DPH), do poznámky v prihláške prosím uveďte ZAK INISOFT.

 

Prihlásiť sa je možné do 17.10.2022 - PRIHLÁŠKA

 

Chceli by sme Vám ponúknuť jedinečnú možnosť vopred nám poslať Vaše otázky, ktoré by ste si potrebovali vyjasniť (či už sú určené na p. Ing. Galloviča alebo na zástupcov INISOFT-u).

Ak nám ich pošlete v odpovedi na tento mail najneskôr do 17.10.2022, radi ich zahrnieme do programu webinára. 

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.