485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

30.05.2024, webinár: "Cezhraničný pohyb odpadov - všetko, čo potrebujete vedieť + mini workshop"

17.5.2024
Pozvánka na webinár, ktorý je určený pre všetkých, ktorý riešia vo svojej praxi cezhraničný pohyb odpadov a chcú mať aktuálne informácie priamo od odborníčky na cezhraničnú prepravu Ing. Janky Juríkovej.

Vážené dámy, vážení páni,

dovážate alebo vyvážate v rámci svojej činnosti odpad do Slovenskej republiky alebo zo Slovenskej republiky? Pojmy osoba organizujúca prepravu, žltý zoznam, kód odpadu podľa OECD a iné pojmy z nariadenia o preprave odpadu sú pre Vás stále veľkou neznámou?

Viete, aké povinnosti Vám vyplývajú z nariadenia o preprave odpadov alebo sa zmenia v dohľadnom čase? Správne vyplnenie príloh nariadenia o preprave odpadu Vám robí vrásky?

Radi vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky v tomto webinári, ktorý sme pre vás pripravili spolu s odborníčkou na cezhraničnú prepravu.

 

S radosťou Vás pozývame na odborné online školenie, špeciálne určeného pre zástupcov spoločností, ktorí vykonávajú cezhraničnú prepravu odpadov.

Webinár sa uskutoční dňa 30.05.2024 o 9:00. Jeho odbornou garantkou je Ing. Jana Juríková, odborníčka na cezhraničnú prepravu, odborný pracovník odboru odpadového hospodárstva MŽP SR.

Venovať sa budeme  aktuálnej legislatíve cezhraničného pohybu odpadov s dôrazom na objasnenie Vašich povinností.

Súčasťou webinára bude mini workshop, pre tých, čo si chcú vyskúšať vyplniť tlačivá na cezhraničnú prepravu, určiť správny režim prepravy a samozrejme aj diskusia.

 

Obsahom školenia budú:

 • Mini online workshop: zadanie pre tých, čo si chcú vyskúšať vyplniť tlačivá na cezhraničnú prepravu, určiť správny režim prepravy a ešte si ich nevyplnili zo zadania, ktoré obdržali po prihlásení na webinár
 • Právna úprava a pripravované zmeny / novinky
 • Určenie správneho režimu prepravy
 • Zaradenie odpadu do farebných zoznamov
 • Povoľovacia procedúra – predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas
 • Annex VII / Príloha VII - preprava, ktorá podlieha všeobecným požiadavkám na informácie
 • Preprava plastového odpadu
 • Pripravované zmeny pri preprave elektroodpadu
 • Zákazy
 • Označovanie vozidiel
 • Nezákonná preprava odpadov
 • Mini online workshop: vyhodnotenie. Ukážka správne vyplnených tlačív a určenie správneho režimu prepravy zo zadania na úvode školenia.

 

Štandardný účastnícky poplatok je 99 EUR (bez DPH).

Prihlásiť sa je možné na - PRIHLÁŠKA

 

Prehľad všetkých aktuálne pripravovaných webinárov si môžete pozrieť TU.

Najbližší webinár bude 

 

Chceli by sme Vám ponúknuť jedinečnú možnosť vopred nám poslať Vaše otázky, ktoré by ste si potrebovali vyjasniť s odbornou lektorkou Ing. Janou Juríkovou. 

Ak nám ich pošlete v odpovedi na tento mail najneskôr do 24.05.2024, radi ich zahrnieme do programu webinára.

Po Vašom prihlásení Vám bude zaslaný email so zadaním pre tých, čo si chcú vyskúšať vyplniť tlačivá na cezhraničnú prepravu
a určiť správny režim prepravy. Ak to nestihnete, budete mať možnosť si zadanie spraviť počas webinára a správny výsledok sa dozviete na jeho konci. 

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: obchod@inisoft.sk.