485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

14.9.2021
Prijmite pozvanie na jedenásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie s tematickým zameraním na infraštruktúru pre odpadové hospodárstvo, ktorá sa uskutoční v dňoch 4-5. októbra 2021 a na ktoré vystúpi náš pán riaditeľ.

Riadenie odpadového hospodárstva nie je maličkosť. Náš pán riaditeľ vystúpi s príspevkom, v ktorom pomocou príkladov ponúkne nielen lokálne riešenie pre jednotlivé obce a spoločnosti, ale vlastne aj riešenie pre štátnu sféru. Spolu s ďalšími expertmi na riadenie odpadového hospodárstva bude diskutovať spôsoby, ako čo najlepšie zvládnuť neustále sa meniace požiadavky na trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo a využívanie surovinových zdrojov.

Viac informácií o akcii získate na nižšie tomto odkaze https://nmc.sk/enviro2021/