485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Manuál "Postup pred podaním Ohlásenia z modulu Sklad a Obchod s prevodom do modulu Odpady"

28.1.2022
Praktický návod s dôležitými krokmi pred podaním Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním pre užívateľov softvéru ENVITA Sklad a Obchod

Praktický návod s dôležitými krokmi pred podaním Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním pre užívateľov softvéru ENVITA Sklad a Obchod s prepojením na ENVITA Odpady nájdete v Centre informácií: 
   Postup pred podaním Ohlásenia z modulu Sklad a Obchod s prevodom do modulu Odpady 

Vo Vašom vlastnom záujme by sme Vás radi požiadali o to, aby ste si spracovanie a podanie Ohlásenia nenechávali na poslednú chvíľu a radi by sme Vás pozvali na naše pripravované webináre: 
   - Ponúkané školenia - Vzdelávanie - Centrum informací (inisoft.cz)  

Chceli by sme Vás informovať o tom, že individuálna servisná podpora nad rámec servisnej zmluvy je spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka: 
   - Individuálna servisná podpora | INISOFT s.r.o. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať telefonicky na: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk