485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

NOVÝ TERMÍN - Webinár "Aktuálny výklad legislatívy od 1.1.2022 a podanie Ohlásenia za rok 2021 z ENVITA SKLAD a OBCHOD"

10.1.2022
Výklad o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky v spolupráci s p. Špačkovou z ANSDS. Prevod dát z modulu ENVITA Sklad a Obchod do legislatívnej evidencie ENVITA Odpady. Generovanie Oznámení o výkupe/zbere obciam.

Vážené dámy, vážení páni,

pozývame Vás na webinár, zameraný na prípravu a spracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, ktorý sa uskutoční online dňa 19.1.2022  o 9:00.

Ako súčasť webinára Vám v spolupráci s p. Špačkovou z ANSDS prinesieme výklad aktuálnej legislatívy s informáciami o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky.

Odborný výklad, ale aj samotná praktická časť bude zameraná špeciálne na potreby užívateľov softvéru ENVITA Sklad a Obchod s prepojením na ENVITA Odpady, pričom sa zameriame na ukončenie roka v module Sklad a Obchod, prevod dát do legislatívnej evidencie odpadov, vygenerovanie Oznámenia o výkupe/zbere obciam a pod.) a na podanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 

Zameriame sa tiež na novinky v ENVITA, ktoré sme v rámci roka 2021 do softvéru pridali, aby sme Vám ešte viac uľahčili prácu s programom ENVITA.

Účastnícky poplatok je 59 € bez DPH. Prihlásiť sa môžete na PRIHLÁŠKA 

 

Počas samotného webinára môže byť možnosť diskusie mierne obmedzená, preto Vás chceme požiadať, aby ste nám Vaše prípadné otázky zaslali vopred na: inisoft@inisoft.sk.

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.