485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Online školenie nielen pre nových užívateľov ENVITA Odpady zamerané na evidenciu P/M, kompostáreň a zberný dvor - 11.07.2024, prihlasovanie otvorené, neváhajte!

27.6.2024
Pozvánka na online školenie nielen pre nových užívateľov ENVITA Odpady zamerané na evidenciu P/M, kompostáreň a zberný dvor, termín: 11.07.2024 o 09:00

Vážené dámy, vážení páni,

chceli by sme sa Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste  nám prejavili zakúpením programu ENVITA Odpady a pozvať Vás dňa 11.07.2024 o 09:00 na online školenie, ktoré je určené jeho začínajúcim užívateľom.

Zároveň toto školenie je určené aj pre tých, ktorý sa chcú utvrdiť v tom, že svoju evidenciu, ktorú napríklad prebrali od svojho kolegu/kolegyne robia správne.

Cieľom tohto školenia je naučiť Vás pohodlne a jednoducho viesť priebežnú evidenciu odpadov v legislatívnej zhode s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z a jeho vykonávacej vyhlášky 365/2015 Z.z. 

Predstavíme Vám základné funkcie a nastavenia v ENVITA Odpady a ukážeme praktickú prácu priebežnej evidencie odpadov ako aj vytvorenie potrebných výstupov (Evidenčný list odpadu, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a iné).

Zároveň Vás upozorníme na najčastejšie chyby pri vedení evidencie, s ktorými sa v praxi stretávame a ukážeme si aj prípravu na ukončenie roka a podanie ohlásení zo softvéru ENVITA Odpady.

 

Počas online školenia bude pre účastníkov ponúknutý priestor pre priebežné otázky a diskusiu.

Vaše otázky nám môžete poslať aj vopred na: inisoft@inisoft.sk.

Účastnícky poplatok je 39 EUR (bez DPH). 

Prihlásiť sa môžete na: PRIHLÁŠKA 

 

Prehľad všetkých aktuálne pripravovaných školení si môžete pozrieť TU.

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok a to buď telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.