485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Online školenie pre nových užívateľov ENVITA Odpady - 08.11.2022 - prihlasovanie otvorené, neváhajte!

7.10.2022
Pozvánka na online školenie, ktoré je určené jeho začínajúcim užívateľom - dňa 08.11.2022 o 09:00

Vážené dámy, vážení páni,

chceli by sme sa Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste  nám prejavili zakúpením programu ENVITA Odpady a pozvať Vás dňa 08.11.2022 o 09:00 na online školenie, ktoré je určené jeho začínajúcim užívateľom.

Cieľom tohto školenia je naučiť Vás pohodlne a jednoducho viesť priebežnú evidenciu odpadov v legislatívnej zhode s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z a jeho vykonávacej vyhlášky 365/2015 Z.z. 

Predstavíme Vám základné funkcie a nastavenia v ENVITA Odpady a ukážeme praktickú prácu priebežnej evidencie odpadov ako aj vytvorenie potrebných výstupov (Evidenčný list odpadu, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a iné).

Zároveň Vás upozorníme na najčastejšie chyby pri vedení evidencie, s ktorými sa v praxi stretávame.

 

Počas online školenia bude pre účastníkov ponúknutý priestor pre priebežné otázky a diskusiu. Vaše otázky nám môžete poslať aj vopred na: inisoft@inisoft.sk.

Účastnícky poplatok je 49 EUR bez DPH. 

Prihlásiť sa môžete na: PRIHLÁŠKA 

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok a to buď telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.